• CZ
  • SK

Ako efektívne využívať úložnú kapacitu? Prečítajte si cenné rady

 17. 10. 2022

Či už využívate vlastný sklad, alebo si priestory prenajímate, v oboch prípadoch sú s tým spojené náklady. Pri rastúcom množstve tovaru, ktorý prechádza skladmi, sa počíta každý centimeter. Preto je veľmi dôležité dobre naplánovať výstavbu skladu a myslieť na jeho budúce využitie. Prečítajte si praktické rady, ako čo najefektívnejšie využiť skladové kapacity.

Každý druh podnikania aj jednotlivé obchody majú rozdielne skladovacie potreby s ohľadom na druh tovaru, jeho obrátkovosť, sezónnosť, veľkosť a ďalšie parametre. Podstatné však vždy je, aby miesta bolo dostatok, produkty boli uložené prehľadne, ľahko a dobre prístupné, neboli nebezpečné pre obsluhu a nemohli poškodiť ďalší uskladnený tovar.

Iné nastavenie procesov má internetový obchod, ktorý denne zasiela tovar priamo koncovým zákazníkom a iné zase firma, ktorá zásobuje výrobu inej spoločnosti, majú medzi sebou teda B2B vzťah. Ale aj u firiem z rovnakého odboru sú niekedy rozdiely veľké s ohľadom na ich tovar,“ dodáva na margo svojich skúseností Pavel Křížek, riaditeľ logistiky Geis SK + CZ.

Aby bolo možné správne navrhnúť a efektívne spravovať a prevádzkovať skladovacie priestory, je nutné zamyslieť sa nad množstvom faktorov.

Koncový zákazník a firmy

Rozdelenie zamerania podnikania na konečných zákazníkov alebo firmy obvykle predikuje to, ako sa bude s tovarom manipulovať.

Keď je firma zameraná na koncového zákazníka, často sa jedná o pohyb jednotlivých kusov tovaru. Manipulanti aj technika musia byť rýchli, majú veľa menších objednávok – pokojne aj stovky alebo tisíce denne. Tovar musí byť pre pickerov ľahko dosiahnuteľný, tomu sa priestory a umiestnenie tovaru prispôsobujú. V týchto skladoch sa často pohybuje mnoho ľudí a menších vozíkov, simultánne prebieha aj príjem tovaru.

Geis pre svojho zákazníka dm drogerie market prispôsoboval aj layout skladu podľa vopred určených skladových oblastí, aby zodpovedali oblastiam, ktoré dm drogerie sama používa. Zjednodušil sa tým príjem tovaru a eliminovali zbytočné pohyby s produktmi. Tovar z privezených paliet je vždy zaradený do určitej oblasti – napr. produkty detskej hygieny, potreby pre zvieratá a ďalšie. Takáto paleta je dovezená do skladu na miesto, kde je uskladnená rovnaká skupina tovaru. Prijatý tovar teda nie je nutné rozvážať po celom sklade do správnych políc.

V prípade B2B spoločností sa obvykle manipuluje s väčším množstvom tovaru – často ide o kartóny a celé palety. Denne sa jedná skôr o desiatky objednávok. Tovar bežne nebýva umiestnený v nižších úrovniach priamo pri zemi, a tak sa viac využíva manipulačná technika na jeho dosiahnutie.

Regálové systémy

Súčasťou efektívneho využívania skladového priestoru je správne zvolený regálový systém. Všeobecne platí, že chceme skladovať čo najmenej vzduchu a čo najviac tovaru. Nesmieme však zabúdať na priestor na manipuláciu s produktmi.

Pri B2C obchodníkoch vždy uvažujeme nad variantom policového regálu, ktorý je vhodný pre ľahké pickovanie. Je ich celý rad: štandardný, poschodový, posuvný a mnoho ďalších. Konkrétny výber vždy záleží na danom druhu tovaru, jeho obrátkovosti, výške, servise, ktorý klient požaduje…

Sklad pre B2B firmy väčšinou využíva paletové regály s prístupom ku každému paletovému miestu zvlášť. Medzi každým regálom je ulička, ktorej šírka sa riadi druhom techniky, resp. jej rádiusom na zaskladnenie a vyskladnenie palety. Systémy v B2B skladoch bývajú sofistikovanejšie, tým pádom aj drahšie.

Univerzálne riešenie regálových systémov je možné vidieť v multiuser skladoch, teda v skladoch, kde sa uchováva tovar pre rôznych klientov z rôznych odborov. Bývajú tam širšie uličky (obvykle 3 m), v ktorých jazdia retraky a produkty sú umiestnené v paletových regáloch.

Manipulačná technika

Tak ako regálové systémy, tak aj manipulačná technika výraznou mierou prispieva k celkovej efektivite využiteľnosti priestoru v sklade. Zatiaľ, čo štandardné čelné vozíky niekedy potrebujú na manipuláciu až 4 metre, moderné vozíky VNA (very narrow aisle) pracujú v uličke širokej menej ako 2 metre. Prostrednou cestou je spomínaný retrak vozík.

Geis vo svojich skladoch a logistických centrách využíva veľké množstvo a rôzne druhy vozíkov, vláčikov, poprípade špeciálne vyrobených pickovacích vozíkov a to tak, aby vždy bola zaistená maximálna efektivita prevádzky vrátane optimalizácie nákladov. Zo svojho zázemia teda vždy vyberá takú manipulačnú techniku, ktorá sa pre daný tovar a klienta hodí najviac.

Skladový software

Warehouse management system (WMS), teda skladový softvér monitoruje a riadi každodennú prevádzku v sklade. Nepriamo sa teda tiež podieľa na celkovej efektivite. Neorganizovaný sklad bez WMS potrebuje viac techniky a personálnych kapacít, čo negatívne ovplyvňuje využiteľnosť priestoru.

Geis všetkým svojim zákazníkom nasadzuje vlastné IT riešenia a pri veľkých klientoch ich zároveň prepája s ich internými systémami. Pri menších klientoch Geis využíva svoje štandardné IT riešenie pre Multi-User Warehouse, zjednodušene povedané „krabicové riešenie“. Umožňuje dátovú komunikáciu medzi klientom a firmou Geis v rámci štandardných logistických procesov. V tomto roku navyše Geis prichádza s úplne novým riešením WMS, ktoré bude síce štandardizované, ale zároveň ľahko prispôsobiteľné potrebám každého klienta. Veľkou výhodou tohto nového systému je nezávislosť na odvetví.

Automatizácia procesov

Dopravníky, paternostere, prstové a rukavicové skenery, a celkovo automatizácia rôznych čiastkových procesov môžu výrazne zlepšiť nielen samotný tok materiálu, ale aj celkové usporiadanie skladu.

Dopravníky využíva Geis napríklad v logistickom projekte s detským tovarom babymarkt.de. Zjednodušene povedané, táto technológia ušetrí čas, ktorý zamestnanci skladov trávia chodením z miesta na miesto. Človek tak nechodí za tovarom, ale tovar je dopravený k nemu.

„Pick by voice“ je dlhodobo osvedčená technológia, ktorá pomáha vychystávaniu a expedícii tovaru, najmä v skladoch so širokým sortimentom. Rovnako ako u skenerov nie sú potrebné žiadne papierové doklady a pracovníci majú voľné ruky pre prácu s tovarom.

Logistický poskytovateľ Geis sa vždy snaží nájsť optimálne a nákladovo efektívne riešenie na mieru každému klientovi. Pavel Křížek k tomu dodáva: „Nie vždy je nutné využívať najmodernejšie technológie, ktorých náklady sa nikdy nevrátia a zákazník za ne platí zbytočne veľa. Spolu s klientmi vždy hľadáme také riešenie, ktoré splní ich požiadavky vrátane nákladov. Stále sú tu ešte ľudia, zamestnanci v skladoch, na ktorých sa spoliehame, a nie vždy je potrebný plne automatizovaný a robotizovaný proces.

Cieľom robotizácie a automatizácie v skladoch je podľa Křížka okrem zvýšenia efektivity aj odstránenie stereotypnej a ťažkej ľudskej práce. Tieto činnosti budú v maximálnej možnej miere vykonávať stroje a pracovníci presunú svoje úsilie do kreatívnejších oblastí.

Zdroj: systemylogistiky.sk

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?