• CZ
  • SK

Xavier Hua pro Retail Info: Jak uspět na dospělém trhu?

 29. 03. 2012

Xavier Hua, výkonný ředitel ECR Europe, vystoupil hned dvakrát během konference Retail Summit 2012. Ve své prezentaci se zaměřil na spolupráci v rámci obchodu se spotřebním zbožím z mnoha úhlů pohledu. Na aktuální trendy, problémy a vize spolupráce v dodavatelském řetězci se jej u příležitosti jeho návštěvy zeptal časopis Retail Info v rozhovoru s šéfredaktorkou Evou Klánovou.


Jaké jsou aktuální charakteristické trendy spolupráce v dodavatelském řetězci?

Jednou z velkých výzev, která postupuje napříč jednotlivými zeměmi, je obava o udržitelnost, což je oblast, kde mohou postupy dodavatelského řetězce přinést řadu výhod, pokud budou realizovány ve spolupráci. Tato spolupráce může mít různou podobu, jako například rozvoj dopravy různého druhu kombinující silniční, železniční nebo říční dopravu či iniciativy týkající se sdílené dopravy a sdílených skladů umožňující snižovat náklady a zároveň snižovat emise oxidu uhličitého (CO2). Další významné téma spolupráce zahrnuje výměnu dat mezi maloobchodními prodejci a výrobci. To se zároveň týká údajů o výrobku získaných prostřednictvím vývoje GDS (Global Data Synchronisation – globální datová synchronizace) a také široké výměny zpráv EDI (Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat, jako jsou objednávky, faktury) a konečně prostřednictvím údajů o místu konečného prodeje výrobků, aby bylo možné zajistit jejich co nejvyšší dostupnost na pultech.

Efektivní spolupráce mezi dodavateli a obchodníky je jedním z prvků, které posilují konkurenceschopnost zúčastněných fi rem. Uvědomují si to již obě strany dostatečně?

Velcí nadnárodní dodavatelé projevují pro spolupráci se zákazníky již tradičně větší nadšení než hlavní prodejci pro spolupráci se svými dodavateli. Hlavním důvodem, proč velcí dodavatelé tlačí na spolupráci, je, že si mohou velmi dobře spočítat výhody, které jim tato spolupráce může přinést, zatímco maloobchodní proprodejci si jsou vědomi výhod, ale zatím ještě příliš často upřednostňují část vztahu zahrnující obchodní jednání. Situace se však samozřejmě velmi liší v jednotlivých společnostech a v jednotlivých zemích. Je také pravdou, že úroveň povědomí o výhodách spolupráce je pro menší společnosti, jak maloobchodníky, tak výrobce, méně důležitá.

V čem vidíte největší problémy dodavatelskýchřetězců v současné doběa co dělají firmy zbytečně špatně?

Hlavní problém, kterému čelí výrobcia maloobchodní prodejci, je spojen s nedostatkem důvěry a transparentnosti, cožpříliš často brání realizaci procesu vytváření hodnot.

Vybudovat si takové vztahy však vyžaduječas. Přesněji řečeno, obecné hodnocení nákladů a výhod spolupráce je oblastí,kde maloobchodní prodejci a výrobci zatím ještě otevřeně nepracují.

Byly již v rámci Evropské unie odstraněny opravdu všechny bariéry komplikující vztahy mezi dodavatelem a obchodem,resp. co zbývá ještě udělat?

Jak již bylo zmíněno v předchozí odpovědi,zapojení obou stran vyžaduje další zlepšování tím spíše, že obchodní vztahya chování jsou v jednotlivých zemích stále ještě velmi odlišné. Obrovský kus práce se z iniciativy AIM a Eurocommerce za podpory ECR Europe dělá na evropské úrovni, aby bylo možnéstanovit „špatné“ praktiky a vyhnout se jim, a proto je třeba přejít k pozitivnějšímu přístupu a způsobu práce mezi maloobchodními prodejci a výrobci.

Jak bude fungovat dodavatelský řetězec dejme tomu za deset let?

V současné době ekonomické krize se domnívám, že větší spolupráce mezi maloobchodními prodejci a výrobci může být velmi dobrou pákou pro udržitelný růst, například v oblasti dodavatelského řetězce. V nadcházejících deseti letech bychom měli být svědky velkého nárůstu ve vývoji sdílených logistických sítí (mezi výrobcia mezi maloobchodními prodejci), nových schémat dodávek do skladů v městských oblastech (jako jsou centra měst, „zelená“doprava) a zvýšené výměny informací, abychom mohli lépe podporovat účinnost v řízení zásob (méně celkových zásob, lepší dostupnost ve skladu).

Text: Retail Info – Eva Klánová
Foto: eRegal.cz

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?