SSCC jako snadno dostupné vylepšení logistiky

 04. 04. 2016

Logistika je téměř vždy závod s časem. Jakákoli časová úspora ať už technologická nebo procesní je tedy vítaná. Využití logistických etiket s SSCC kódy je jednoduché a dostupné vylepšení, které výše zmíněné podmínky splňuje. O jejich využití v EDI komunikaci jsme se bavili s Davidem Reichelem z CCV Informační systémy.Jak jsou logistické etikety s SSCC kódy efektivní v rámci celého dodavatelského řetězce? Jaké výhody přinášejí odběratelům, jaké dodavatelům?

Největším přínosem SSCC kódů pro označování palet standardizovanou etiketou je bezesporu výrazné zrychlení příjmu zboží. Podle průzkumů mezi našimi zákazníky, kteří tyto paletové etikety využívají, jde až o 30% úsporu času při příjmu zboží. Pokud je využití SSCC kódů propojeno s elektronickým avízem o dodání (DESADV, tzv. elektronický dodací list), je pro zaměstnance skladu práce ještě jednodušší a rychlejší.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejvíce výhod použití SSCC kódů realizuje odběratel. Skladový personál naskladní logistickou jednotku, nejčastěji paletu nebo kontejner, jejíž obsah je právě pomocí SSCC kódu identifikován, pomocí jediného „pípnutí“. Mezi další pozitivní efekty je možné zahrnout například výrazně lepší sledovanost zboží nebo zvýšení přesnosti při jeho zavádění.  

Také pro dodavatele je zrychlení dodávek v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce výhodou, zvlášť pokud disponují vlastním vozovým parkem. Díky zkrácení doby příjmů totiž nedochází k dlouhým prostojům a auta je možné využívat efektivněji. To platí i pro poskytovatele logistických služeb. Z toho plyne i zlepšení vztahu se zákazníkem, který zrychlení dodávek vnímá jako přidanou hodnotu v obchodním vztahu. Přehled a zrychlení expedice zboží je dalším důležitým benefitem.

Nakolik se v současnosti logistické etikety s SSCC kódy využívají? Vyžadují je např. retailové řetězce u svých dodavatelů? Ve kterých dalších odvětvích nalézají uplatnění?

Průzkum, který jsme realizovali před dvěma lety v České republice a na Slovensku mezi společnostmi z oblasti retailu, ukázal, že využití SSCC kódů se pohybuje v řádu spíše nízkých desítek procent. U zavedených dodavatelů do obchodních řetězců, kteří již využívají moderní technologie jako je EDI komunikace, se využití SSCC ale blížilo 50 procentům.

David Reichel je již mnoho let uznávaným odborníkem na elektronickou výměnu dat. Spolupracuje s několika oborovými organizacemi a působí v řadě expertních skupin k elektronické komunikaci. S  obchodními řetězci Ahold nebo Makro jsme realizovali na českém trhu vůbec první pilotní projekty už v roce 2011 a dnes je oba dva významní odběratelé vyžadují aktuálně po většině svých dodavatelů využití paletových etiket, které umožňují využít elektronický dodací list DESADV s vazbou na SSCC kódy na paletách. Totéž se nám povedlo rozběhnout o rok později také na Slovensku, kde se situace také zlepšuje.  

Mimo retail využívají paletové etikety také stavebninové řetězce či výrobci obalových materiálů, zatím však zpravidla postrádají výhody návaznosti na elektronickou výměnu dat.

Jsou SSCC kódy vždy vázány na elektronický dodací list DESADV? Můžete specifikovat jejich místo v rámci EDI komunikace?

Vkládat SSCC kódy do elektronických dodacích listů není nic náročného a tuto možnost již využívají desítky společností v Čechách i na Slovensku. „Vylepšení“, které umožňuje jednoduché označení logistických jednotek a jejich snadnou kontrolu, nemluvě o 100% přesnosti zavádění do informačního systému, je logickou cestou, jak EDI komunikaci rozšířit o další strukturovanou informaci.
Moderní řešení EDI komunikace toto rozšíření již umožňují a logistik „přetáhnutím“ (drag and drop) jednoduše přiřadí počty balení jednotlivým SSCC kódům podle toho, jak a na kolika paletách bude zboží vychystáno.

Jak mají postupovat firmy, které zatím logistické etikety s SSCC kódy nepoužívaly, ale hodlají s tím začít? Jaké nároky to klade na jejich procesy, informační systém apod.?

Začít používat logistické etikety s SSCC kódy je jednoduché a firma s tím může začít prakticky okamžitě. Na portálu www.vytvoretiketu.cz, který jsme připravili pro ty společnosti, které tisknou pouze několik paletových etiket ročně, si je může kdokoli vytvořit zcela zdarma. Poté už je stačí pouze vytisknout a označit s nimi odpovídající palety. Nevýhodou je plně manuální tvorba těchto etiket, která je náročnější na čas a nechává prostor pro chyby.

Elegantní cestou je využití řešení, které již společnosti využívají pro elektronickou výměnu dat (EDI). Doplňkový modul SSCC pro DESADV, který je možné zprovoznit v případě potřeby v Orionu, umožňuje vytvoření paletových etiket jednoduchým přetažením přímo z elektronického dodacího listu (DESADV). Není potřeba je ručně přepisovat. Toto řešení je možné využít pro homogenní i heterogenní palety, aniž by bylo potřeba implementovat drahý SSCC modul do vlastního ERP systému.

Vytváření SSCC kódů umožňují také často samotné informační systémy. Většinou je potřeba využít placené nadstavby. I když je tato implementace z předchozích řešení finančně nejnáročnější, pro společnosti pracující s paletovými etiketami na denní bázi se vyplatí.

Můžete uvést některý zajímavý konkrétní příklad/projekt využití logistických etiket s SSCC kódy z poslední doby? Jaké jsou trendy v této oblasti?

Za zmínku stojí náš projekt pro společnost Kand, předního výrobce kečupů a hořčic v České republice, který byl připraven právě na platformě řešení ORION EDI. Nadstavbový modul SSCC pro DESADV jsme doplnili využitím čteček čárových kódů. Skladový personál již nyní nemusí obsah paletové etikety skládat ručně v aplikaci přetahováním z elektronického dodacího listu, ale jednoduše zboží na paletě „napípá“ čtečkou a SSCC kód této logistické jednotce přiřadí.

Aktuálním trendem je právě využití SSCC kódů v elektronických dodacích listech (DESADV). Zavedení této inovace je pro dodavatele, kteří EDI využívají, jednoduché a pro odběratele přináší okamžité přínosy v podobě efektivního předávání informací o dodávaném zboží a výrazném zrychlení příjmu na distribučních centrech.

Děkuji za rozhovor.

David Reichel je již mnoho let uznávaným odborníkem na elektronickou výměnu dat. Spolupracuje s několika oborovými organizacemi a působí v řadě expertních skupin k elektronické komunikaci.

Rozhovor byl připraven pro březnové číslo časopisu Systémy logistiky a zde ho zveřejňujeme v nezkrácené podobě.

-chv-

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?