• CZ
  • SK

Elektronizace dokladů zefektivňuje faktoring

 18. 02. 2015Tradičním problémem financování malých a středních podniků je bonita podniku. Pro tyto firmy je pak obtížné se dále rozvíjet bez provozního financování. Jak si v takové situaci poradit, jsme se zeptali Adama Šoukala, jednatele společnosti Investiční aukce, která je držitelem licence ČNB a partnerem služby ORION Instantní platba.Jak financovat zakázky s velkými hráči? 

Mladé firmy podnikající ve službách mají velký problém se získáním provozního financování na zakázky s velkými firmami s dlouhou dobou splatnosti. Taková firma totiž často nemá žádná fixní aktiva. Například progresivně rostoucí marketingová agentura rozhodně nevlastní výrobní halu, ale jejím největším aktivem je deset specialistů v pronajaté kanceláři. Taková firma bez fixních aktiv a obchodní historie je pak pro bankovní domy nefinancovatelná. 

Předfinancování faktur (faktoring) je pro tyto případy ideálním řešením. Kreditní riziko neurčuje malá marketingová agentura, ale naopak miliardový koncern, který je v tomto případě v roli odběratele reklamy. Takto je dnes možné financovat menší firmu za cenových podmínek mnohem většího subjektu. 

Cenu peněz totiž vždy určuje riziko investice a faktoringový provider drží ve své podstatě dlužní úpis miliardového koncernu. Takový postup nebyl až do nedávna možný. Hodnotila se především bonita zákazníka a nikoliv odběratele. Díky rozšíření možností pojištění pohledávek se ale mění zaužívaná pravidla a faktoring pro malé a střední podniky je nyní dostupnou záležitostí.

Existuje nějaké srovnání se službou, jakou je Instantní platba?

Inspiraci pro službu jsme čerpali ve Velké Británii, kde obdobně funguje úspěšná a dnes zavedená služba. Mohu říct, že od začátku roku jsme profinancovali faktury za 72 milionů korun, což je více, než za první rok dokázal náš britský vzor. Díky dobrému výběru odběratelů navíc ani jediná faktura nezůstala neproplacena. Rádi bychom službou nadále zaplňovali mezeru, kterou v této oblasti u nás jednoznačně vnímáme. 

Jaké překážky brzdí faktoring u nás?  

Častou překážkou ve faktoringu jsou pro menší firmy minimální roční faktoringové limity a minimální počty odběratelů. Většina společností podnikajících ve službách má v prvních třech letech fungování problém splnit jeden a někdy i oba z nastavených limitů. Tyto limity jsou většinou nastaveny na minimálně patnáct milionů korun ročního obratu přes faktoring oproti alespoň pěti schváleným odběratelům, což je ale specifikum českého prostředí a ne faktoringu jako takového. 

Možná právě proto u nás přes faktoring projde přibližně pouze 3,5 % HDP. Naopak v Británii, kde jsou služby jako faktoring daleko rozvinutější a flexibilnější, projde přes faktoring 14,5 % HDP. Situace v Česku se sice postupně zlepšuje a firmy už mají možnost financovat jednotlivé zakázky a projekty, ale stále je ještě před námi dlouhá cesta.

Jak tedy uvolnit pracovní kapitál a přitom zrychlit platby dodavatelům? 

Řešením je využití reverzního faktoringu. Díky této službě lze prodloužit celkovou dobu splatnosti závazků, tím získat volné prostředky do pracovního kapitálu a zároveň zlepšit situaci dodavatelů. Working capital release je cílem většiny CFO velkých firem a jednou z možností je právě prodloužení doby splatnosti závazků. Negativním dopadem je rozhořčený dodavatel, který už při 45 dnech splatnosti prskal a při šedesáti dnech splatnosti začíná křičet. 

Alternativou mohou být jednorázová skonta při zkrácení doby splatnosti, nicméně se nejedná o systémové a dlouhodobě udržitelné řešení. Dodavatelům je zapotřebí nabídnout platformu, do které zadají fakturu, u které chtějí zkrátit splatnost, a ta se jim automaticky předfinancuje. Dodavatele lze navíc motivovat k přechodu na EDI formát, tak aby došlo k elektronizaci výměny dokumentů. Výsledkem zavedení reverzního faktoringu je pak volný pracovní kapitál a spokojený dodavatel, který si díky CFO může efektivně řídit cash flow tak, jak potřebuje. Cenu úroku financování určuje bonita odběratele, ale kryje ji dodavatel, a to podle toho, jak financování využívá.

Instantní platba přichází s originální myšlenkou, že lze auditovat obchodní případ bez papírů pouze z elektronické komunikace mezi systémy. Je originál elektronické písemnosti stejně důvěryhodný jako v listinné podobě? 

Ano je, současná legislativa totiž konečně zrovnoprávňuje elektronický a papírový formát. Oblast služeb faktoringu tak mění zkostnatělé papírové postupy díky možnostem EDI komunikace. Je to prostor k efektivitě také z pohledu, že faktoring bývá vnímán jako administrativně náročný proces, kdy klienti musí poskytovat originály či kopie dokumentace, vytvářet sestavy faktur a vyplňovat formuláře. Digitalizace pomáhá automatizaci procesu výměny dokumentů a tím zlevňuje a zjednodušuje faktoringové služby pro zákazníky. Originálem dokladů je rovnou elektronický dokument. Výměna obchodních a logistických dokladů EDI se neomezuje pouze na fakturu, ale dokáže dokladovat procesně celou auditní stopu obchodního případu. 


Děkuji za rozhovor.

-onr-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?