EDI ve společnosti Tamda foods ušetří hodiny při příjmu jedné dodávky

Le Hai Anh v brněnské pobočce společnosti Tamda Foods
 10. 05. 2018

Potravinářský a drogistický velkoobchod Tamda foods, který zavedl v roce 2017 se společností CCV informační systémy EDI komunikaci do svých obchodních a logistických procesů, nyní postupně zapojuje své dodavatele. Proč se rozhodli EDI v Tamda foods využívat, co vše spuštění EDI komunikace obnášelo, kde jim nejvíce pomáhá, a další otázky, jsem položil panu Le Hai Anh, který má projekt na starosti. 

Co bylo impulzem pro zavedení EDI komunikace? 

Tím, jak jsme postupně rozšiřovali sortiment, rostla také náročnost skladových procesů pro naše zaměstnance. Především příjem zboží byl pro nás velmi časově náročný. Vezměme si jako příklad společnost Nestlé. Odebíráme od tohoto dodavatele velké množství položek, které nám chodí na heterogenních paletách. Projít a naskladnit jednotlivé palety, které obsahovaly velké množství různých položek, vždy trvalo 3 až 4 hodiny. Byl to tedy na čas velmi náročný proces, který jsme chtěli zefektivnit.

Zkusit využít EDI komunikaci napadlo mého  kolegu z obchodu, který byl v kontaktu s klíčovými dodavateli, kteří již často EDI používají a svých zákazníků se na možnost propojení ptají. 

Čím jste při zavedení EDI komunikace museli projít? 

Prosadit samotnou myšlenku EDI u vedení nebylo složité, protože jsme společnost nakloněná moderním technologiím. Očekávané přínosy byly měřitelné a převyšovaly náklady na zavedení, což byl pro vedení též důležitý argument. Pozitivní zpětnou vazbu jsme měli také od klíčových dodavatelů, pro které je již EDI samozřejmostí. Ti nám také doporučili společnost CCV informační systémy, kterou jsme si vybrali jako partnera projektu. 

Projektový konzultant CCV nás poté provedl přípravou našeho systému. Máme vlastní informační systém, který spravuje interní vývojový tým, takže nám příprava podobně jako třeba u EET netrvala dlouho. Jsme díky vlastním zdrojům flexibilnější než např. externí IT některých našich partnerů.

Následoval testovací provoz se společností Henkel a poté jsme začali zapojovat další dodavatele. Celý tento počáteční proces trval zhruba 4 měsíce. 

Kolik máte aktuálně zapojených dodavatelů?

V prvním roce jsme zapojili 7 klíčových dodavatelů. Je to pro nás testovací rok, kdy je cílem především bezchybné nastavení a fungování EDI procesů a vyhodnocení přínosů. Od roku 2018 zapojujeme vlastními silami další dodavatele. Aktuálně máme přes sedm desítek dodavatelů, z nichž je větší polovina česká, zhruba třetina z evropských zemí a zbytek pro nás často specifického zboží dovážíme z Asie. 

Které procesy řešíte nyní elektronicky pomocí EDI?

Od počátku jsme se zaměřili především na logistiku, takže elektronický dodací list (DESADV) je pro nás klíčový. Zároveň posíláme přes EDI objednávky (ORDERS) a přijímáme faktury (INVOIC), které však stále řešíme v duálním režimu, tzn. používáme zároveň původní proces. 

Jaké má EDI pro společnost Tamda foods přínosy? 

EDI zatím výrazně předčilo naše očekávání a to mluvím pouze o logistice. Díky využití avíza o dodání (DESADV) s SSCC kódy jsme několika násobně zrychlili a zefektivnili příjem zboží. Když se vrátím k případu Nestlé, o kterém jsme mluvili na začátku, jsme nyní schopni celou dodávku od tohoto dodavatele naskladnit v řádu minut. Především tato časová úspora je pro vedení argumentem, že se EDI vyplatí a chceme ho tedy dále rozvíjet. 

Sekundárním  je možnost lepšího plánování příjmu na sklad. Avízo o dodání nám totiž přijde ještě před samotnou dodávkou a můžeme se tedy na tento příjem lépe připravit, nachystat si místo ve skladu, případně přesměrovat dodávku na jiný sklad apod.  

 

Děkuji za rozhovor

Více také v tiskové zprávě: EDI ve společnosti Tamda foods ušetří hodiny při příjmu jedné dodávky zboží

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?