• CZ
  • SK

David Reichel: Elektronická výměna dokladů zažívá boom

 09. 06. 2015

Elektronická výměna dat je již na českém retailovém trhu nezbytností ovlivňující pozitivně konkurenceschopnost obchodních společností. Firmy, které si vyměňují se svými obchodními partnery velké množství obchodních či logistických dokladů, si bez ní fungování dokážou představit již jen velmi těžko. O fenoménu EDI v retailu, jeho rozvoji i v dalších oborech, nebo třeba možnostech a budoucnosti zefektivnění procesů v odběratelsko-dodavatelském řetězci se v časopise Retail News rozpovídal David Reichel, ředitel divize eBusiness ve společnosti CCV Informační systémy. 

David Reichel je již mnoho let uznávaným odborníkem na elektronickou výměnu dat. Spolupracuje s několika oborovými organizacemi a působí v řadě expertních skupin k elektronické komunikaci. Nedávno jste ho mohli zastihnout coby účastníka panelové diskuse týkající se efektivní komunikace e-shopů se svými dodavateli na pražském kongresu EASTLOG, o které jsme psali v článku: "EASTLOG 2015: EDI zažívá boom mezi tuzemskými e-shopy".

O rozvoji EDI v nových tržních oblastech se koneckonců zmínil i v aktuálním rozhovoru pro časopis Retail News, když díky aktuálnímu příkladu ukázal, že: "koncept EDI lze velmi rychle zprovoznit i na trhu, kde není EDI mezi dodavateli či odběrateli příliš rozšířené. EDI zkusil pro komunikaci se svými dodavateli využít Mall.cz, přestože penetrace EDI u dodavatelů byla velmi malá. Praxe ukázala, že při využití know-how a vhodného řešení lze dosáhnout v krátké době skvělých výsledků v téměř panenském segmentu, kde je EDI využíváno jen výjimečně." 

V rozhovoru potvrzuje, že EDI dnes může využívat jakýkoli obchodník nebo výrobce v jakémkoli segmentu. "Další projekty v Datartu nebo Alze ukázaly, že díky zkušenostem a individuálnímu přístupu je možné velmi rychle zavádět EDI i u odběratelů, a to tak, aby výsledkem byl úspěšný projekt a vysoká spokojenost na všech zúčastněných stranách," doplnil Reichel.

Jaké další obory nebo obecně typy podnikání jsou pro zavedení EDI vhodné nebo, které služby využívající elektronickou výměnu dat se budou v budoucnu více prosazovat si můžete přečíst v celém článku, který je v elektronické podobě k dispozici na adrese: archiv.press21.cz/retailnews/2015/6/

-chv-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?