Skladování v cloudu

Ať už ve firmě vybíráte kancelářský software, CMS, ERP nebo skladový systém, obvykle máte na výběr mezi cloudovým řešením či takzvaným on-premise řešením. Přečtěte si, jaké jsou rozdíly v obou přístupech.

Cloud vs. on-premise: hlavní rozdíly

On-premise řešení je takové, kdy máte vše „pod vlastní střechou“. Pořídíte si vlastní server a vlastní terminály, kde software poběží. O plynulý chod, aktualizace i zabezpečení systému se bude starat vaše interní IT oddělení.

Cloudové řešení znamená, že software běží na vzdáleném serveru (takzvaném cloudu) dodavatele služby a vy si přístup k softwaru, výpočetní výkon i potřebný hardware za pravidelné poplatky pronajímáte. Připojit se a pracovat můžete odkudkoli, kde máte přístup k internetu, o hladký běh, aktualizace i zabezpečení systému se stará dodavatel.

Každé z řešení má odlišné funkční i finanční dopady, i proto jsou vhodná pro rozdílné potřeby firem. Podívejme se na ně blíže.

on-premise vs cloud

On-premise: vyspělé skladové řešení s funkcemi na míru

On-premise WMS jsou náročnější na pořízení a nasazení do firemních procesů. Vyžadují podrobnou před implementační analýzu skladu a detailní nastavení parametrů systému. Na to navazuje nákup potřebného hardware a zřízení datového centra. To všechno zvyšuje počáteční investici a prodlužuje délku implementace na dlouhé měsíce.

Jasnou výhodou on-premise řešení je možnost úprav systému na míru. Díky tomu, že softwarová firma velmi podrobně zmapuje skladové procesy a potřeby společnosti, dokáže navrhnout přesně padnoucí WMS. Kromě mnohaměsíční přípravy to bohužel znamená i vysoké finanční náklady v řádu stovek tisíc až milionů. 

Další velkou výhodou je, že on-premise WMS mohou vývojáři propojit s jakýmkoliv dalším podnikovým systémem či nástrojem – například ERP nebo e-shopem. Na druhou stranu překonání firewallu a stavba integračního rozhraní bývá komplikovaná a zvyšuje náklady.

Protože je veškerý HW i SW pod firemní střechou, nevyhnou se firmy ani nákladům na kompletní zajištění a zabezpečení provozu. Do této kategorie spadají náklady na pořízení serveru, energie, chlazení, mzdy specialistů v IT oddělení, kteří zodpovídají za kyberbezpečnost i údržbu a aktualizace systému, jež se musejí instalovat na server i jednotlivá zařízení ručně.

Standardně mohou uživatelé vstupovat do WMS pouze ze zařízení přímo ve firmě, případně pomocí virtuální sítě VPN. To někdy komplikuje vzdálený přístup do systému, kdy například obchodní zástupce na schůzce s klientem nemá do WMS přístup a musí se dotazovat kolegů v kanceláři na dostupnost zboží.

Obecně se on-premise WMS hodí pro velké firmy s robustními sklady a nestandardními skladovými procesy. Toto řešení zároveň jako jediné dokáže reflektovat požadavky firem s velmi přísnou bezpečnostní politikou zahrnující zákaz cloudových řešení. Odezva systému je navíc s vyšším počtem uživatelů stále velmi rychlá. 

Pokud se firma pustí do on-promise řešení, musí ze startu počítat s výraznou investicí na pořízení hardwaru a analýzu skladových procesů pro správnou konfiguraci softwaru. Dále musí vyřešit kyberbezpečnost a počítat s personálními náklady na IT specialisty pro rozjezd i udržování WMS systému. Některé firmy si na pořízení on-premise řešení berou úvěr. S návratností investic u on-premise řešení musí firmy počítat v dlouhodobém horizontu a pořízení takového systému je proto nutné velmi pečlivě zvážit.


WMS v cloudu: rychle a s přístupem odkudkoli

Před nasazením cloudového WMS také probíhá analýza procesů, obvykle však v menším rozsahu. O následnou konfiguraci systému a hosting se stará dodavatel služby, který může na přání zákazníka dodat i mobilní terminály pro skladníky. Zavedení trvá řádově několik týdnů, maximálně pak několik málo měsíců. Také vstupní náklady jsou v porovnání s on-premise řešením velmi nízké, některé firmy se ale mohou zaleknout pravidelných měsíčních plateb či rizika skokového zvýšení cen.

Dodavatelé cloudových skladových systémů své produkty obvykle stavějí jako univerzální řešení, které splňuje běžné požadavky co nejširší skupiny firem různých velikostí a oborů činnosti. Staví přitom na zkušenostech a best practises z jiných skladů. To je důvodem, proč je obvykle nelze upravit přesně na míru konkrétní společnosti. Dodavatelé tuto nevýhodu řeší nabídkou optimalizovaných přídavných modulů. Přestože se musí firma v některých ohledech přizpůsobit, jedná se obvykle o dobrou cestu, která stojí za zvážení – i proto, že často napomůže k zefektivnění skladových procesů.

Za výhodu a neoddělitelnou vlastnost cloudového WMS lze rozhodně označit také jednoduchý přístup do systému z kteréhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Postačí jen zabezpečená WiFi. Firmy s více sklady navíc nemusejí zřizovat samostatné servery v každém z nich, manažeři nahlédnou do WMS operativně odkudkoli.  

Při zavádění cloudového skladového systému si předem ověřte, jaké jsou jeho možnosti při integraci s dalšími firemními systémy. Ne každé řešení umí spolupracovat se všemi ERP či ekonomickými i dalšími systémy. Bezstarostná je naopak aktualizace systému. Je automatická a všichni mají vždy k dispozici nejaktuálnější verzi bez nutnosti ručního zásahu.

Provider navíc zodpovídá i za zabezpečení systému proti neoprávněnému vniknutí. I proto je v jeho vlastním zájmu špičková úroveň kyberbezpečnosti. Protože se ale k systému připojují uživatelé přes internet, při vyšším počtu přihlášených může systém odpovídat pomaleji kvůli vyšším nárokům na připojení.

Výhodou je i transparentnost nákladů na cloudové řešení WMS. Měsíční náklady, které bývají u on-premise WMS skryté (energie na provoz a chlazení datového centra, mzdové náklady), jsou u cloudového řešení zahrnuty v měsíčním poplatku.

V krátkodobém horizontu je tak cloudové WMS jednoznačně levnější, návratnost investice rychlejší (počítá se řádově na měsíce) a systém je snadno škálovatelný podle aktuálních firemních potřeb. Na dobu provozních špiček mohou firmy dočasně navýšit počet uživatelů systému, v klidnějších obdobích jejich počet opět sníží nebo přejdou na „lehčí“ verzi systému. V dlouhodobém horizontu se však cenové rozdíly mezi cloudem a on-premise stírají a v některých případech je on-premise i levnější.

Podrobně si o rozdílech ve funkcích obou řešení přečtěte v e-booku.

Jaké obavy mívají manažeři firem při nasazení WMS rozebírá tento e-book.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?