Projekt roku - Ceny EDIZone

Odborný portál EDIZone.cz ve spolupráci s partnery oceňuje každoročně NEJLEPŠÍ PROJEKTY ROKU, které se nejvíce zasloužily o popularizaci přínosů automatizace a elektronizace obchodních a logistických procesů. Soutěž oceňuje ty, kteří chápou výhody automatizace s využitím moderních technologií a systémů napříč trhem a sdílí své zkušenosti s ostatními. 

Nové i osvědčené technologie nejen pomáhají našim podnikům uspět, ale také mají pozitivní důsledky pro životní prostředí v České republice. I proto si popularizátoři ocenění určitě zaslouží.

Ceny EDIZone jsou vyhlašovány s přihlédnutím ke dvěma kritériím: 

  • inovativnost projektu
  • měřitelná propagace přínosů projektu (počet mediálních výstupů)

Přehled ročníků soutěže

Kontakt

e-mail: redakce@edizone.cz

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?