Slovníček pojmů souvisejících s EDI

ANSI X.12 (American National Standards Institute) – EDI standard v USA, Kanadě a Austrálii.

ASP (Aplication Service Providing) – Poskytování aplikací zákazníkovi prostřednictvím internetu. Jde o novou formu outsourcingu, měnící původní výrobky na služby.

EAN (European Article Numbering) – Evropský systém pro číslování zboží.

EANCOM – Mezinárodní norma EDI spravovaná EAN International, která je v souladu s normou UN/EDIFACT a tvoří její podmnožinu.

EDI (Electronic Data Interchange) – Elektronická výměna dat. Bývá definována jako elektronická výměna obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy nebo subjekty.

EDI Konvertor – EDI konvertor je aplikace, která mění (konvertuje) data z jedné podoby do podoby druhé. Obvykle jde o převod z tzv. inhouse formátu používaného informačním systémem do společného EDI formátu a obráceně.

E-Commerce (Electronic Commerce) – Vedení obchodní komunikace a řízení prostřednictvím elektronických metod, jako jsou například EDI a systémy automatického sběru dat.

GIAI – Zkratka Globálního identifikátoru pro jednotlivou fyzickou jednotku v EAN●UCC.

GLN – Zkratka Globálního lokalizačního čísla EAN●UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13.

GS1 -  (Global Standard / Global System / Global Solution) – nástupnická organizace sdružení EAN (Evropa) a UCC (Amerika, Kanada, Austrálie). Pro nás Evropany jde jinými slovy o nový název organizace EAN se změněnou organizační strukturou.

GTIN – Zkratka Globálního čísla pro obchodní položky v EAN●UCC.

INHOUSE Formát – Nestandardní formát zpráv, se kterým umí pracovat podnikový informační systém. Při komunikaci s jinými subjekty je zpráva z tohoto formátu překládána EDI konvertorem do standardního či jiného požadovaného formátu.

ITF (Interleaved Two Of Five) – Proložené dvě z pěti. Jedná se o vyjádření čárového kódu EAN UCC 13 nebo EAN UCC 14, používá se pro označování obchodních jednotek zboží.

Jednotka balení (Package unit) – Funkční spojení výrobku s obalem upravené a vybavené podle svého určení (např. jednotka spotřebitelského, obchodního a přepravního balení).

Logistická jednotka (Logistic unit) – Položka jakéhokoliv složení vytvořená pro přepravu nebo skladování, kterou je nutno spravovat prostřednictvím dodavatelského řetězce.

Logistická varianta (Logistical variant) – První číslice kódu EAN/UCC-14, která se mění k označení různých jednotek obchodního balení obsahující stejné jednotky spotřebitelského balení.

Obchodní balení (Trade – package) – Jednotka balení obsahující určitý počet stejných jednotek spotřebitelského balení nebo skupinového balení, které usnadňuje prodej, evidenci a skladování v obchodní síti.

ODETTE (Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe) – Organizace automobilového průmyslu. Utváří standardy pro EDI komunikaci (dříve samostatný standard Odette, nyní subset EDIFACT pro automotiv) v automotivu. Založena v roce 1884 v Londýně.

Paletová / logistická etiketa - slouží k identifikaci paletové/logistické jednotky (může být také např. přepravka, kontejner, atd.) v dodavatelsko-odběratelském řetězci a popisuje její obsah.

Přepravní balení (Transport package) – Jednotka balení zajišťující přepravu, manipulaci a skladování jednotek spotřebitelského a obchodního balení nebo výrobků.

Skupinové balení (Grouped package) – Určitý počet jednotek spotřebitelského balení společně zabalených tak, že tvoří větší jednotku balení.

SSCC (Serial shipping container code) – Sériový kód pro přepravní balení – Jedinečná identifikace logistických jednotek používajících standardní 18 číslicovou číselnou strukturu.

Standardní zpráva – Předem definovaný typ zprávy, kde každá položka má své místo.

Strukturovaná data – Data, která jsou definována syntaktickými pravidly (např. definice oddělovačů, délky položek).

UCC (Uniform Code Council) – Organizace v USA, která spravuje a řídí systém EAN●UCC v USA a v Kanadě.

UPC (Universal Product Code) – Standardní označení zboží v USA a Kanadě, kterému v Evropě odpovídá EAN kód.

UN/EDIFACT (United National/Electronic Data Interchange for Administration Commers and Transport) – pravidla OSN pro elektronickou výměnu dat ve správě, obchodě a dopravě.

VAN (Value Added Network) – Síť s přidanou hodnotou, tedy síť, která kromě obvyklého účelu – přenosu dat, nabízí další služby.

VDA (Verband der Automobilindustrie) – Sdružení automobilového průmyslu. Současně také jeden ze standardů EDI v automotivu (vedle EDIFACT – Odette).

XML (Extensible Markup Language) – Značkovací jazyk. Patří do stejné skupiny jako HTML, je však zaměřen na popis struktury a obsahu dokumentu.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?