• CZ
 • SK

Telefónica O2 zpoplatňuje papírové faktury

 25. 06. 2012

Telefónica Czech Republic, a.s., se rozhodla při zavádění elektronické fakturace pořádně zatlačit na pilu. Od 1. července bude všem novým zákazníkům a stávajícím zákazníkům aktivujícím si nové služby zasílat vyúčtování pouze v elektronické podobě. Pokud by nadále chtěli i podobu papírovou, bude jim od počátku srpna účtován poplatek 10 Kč za každou jednotlivou fakturu.


Způsob vyúčtování za služby telefonních operátorů upravuje novela Zákona o elektronických komunikacích 468/2011 Sb., která mimo jiné obsahuje text: "po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatelem, podnikatel předloží vyúčtování ceny i v jiné formě než elektronické." Nakolik se dá považovat paušální zpoplatnění papírových faktur částkou 10 Kč za dohodu s koncovým uživatelem, je diskutabilní.

Na druhou stranu se Telefónica snaží zákazníkům přijímání elektronických faktur, co nejvíce usnadnit a to především pomocí následujících procesů:

 • zasílání faktury přímo na e-mail
 • upozornění na vyúčtování přes SMS
 • zasílání informace o úhradě vyúčtování přes SMS
 • detailní přehled o uskutečněných hovorech až dva měsíce zpětně
 • přístup k historii vyúčtování až 12 měsíců zpětně (v samoobsluze Moje O2)
 • možnost grafického srovnání a analýzy v aplikaci

Elektronické doklady jsou zasílány ve formátu PDF na emailovou adresu příjemce. Jelikož se nejedná o strukturovaný formát, ze kterého není možné automaticky použít data pro načtení do podnikového systému, bude řada firem odkázána na ruční přepsání údajů do svých systémů. 

Jednoznačně pozitivním faktem je, že jsou vystavené faktury (tzn. daňové doklady) vybaveny zaručeným elektronickým podpisem, což přináší firmám tu výhodu, že je lze po přijetí nutných opatření (zajištění autentičnosti a integrity) archivovat přímo v elektronické podobě.

Časový průběh zavádění e-fakturace pro zákazníky Telefónica O2 ČR:

 • Od roku 2010 dochází k zavedení elektronického vyúčtování.
 • Od 1. července 2012 je u všech nových zákazníků prováděna pouze elektronická fakturace.
 • Od 1. července 2012 je stávajícím zákazníkům, kteří si od tohoto data aktivují novou službu, automaticky nabídnuta elektronická fakturace.
 • Od 1. srpna 2012 budou zákazníci, kterým byla nabídnuta elektronická fakturace a chtějí nadále zasílat papírovou formu, platit 10 Kč za každou fakturu.

Použité zdroje: EEIplatform, TZ

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?