• CZ
  • SK

Logistické a potravinářské firmy vzdorují recesi investicemi do IT

 17. 07. 2009

Zpracovatelské potravinářské firmy podobně jako logističtí operátoři snižují v době ekonomické krize zejména náklady na provoz, naopak nejméně jsou postiženy náklady investičního charakteru. Za efektivní pokládají firmy investice do informačních technologií, kdy pouze desetina plánuje jejich rozsah v nejbližším roce snížit, přičemž 41% firem z oblasti logistiky a 22% firem z odvětví potravinářství dokonce uvažuje o jejich navýšení.

Vyplynulo to z rozsáhlého mobilního průzkumu společnosti CCV Informační systémy realizovaného v uplynulých dnech na pražském kongresu logistiky a dopravy Eastlog 2009 a brněnské konferenci Trendy v odvětví obchodu a potravinářství. Firmy vybraných odvětví reprezentovalo 262 respondentů.

Mezi krizovými opatřeními průmyslu potravinářství dominuje šetření provozních nákladů

Hlavní ukazatele investiční nálady zaznamenaly patrný posun oproti obdobnému šetření z počátku letošního roku, které se vyznačovalo vysokou opatrností ve všech oblastech nákladů. Společnosti v tomto odvětví racionálně uvažují o cestách z ekonomické recese k posílení a zefektivnění vlastního podnikání. „Snižování tuzemské produkce potravin je dáno především dlouhodobějším poklesem domácí zemědělské produkce, zatímco výroba regálových potravin není podle meziročního srovnání produkce za první čtvrtletí výrazně omezována a nedosahuje dvouciferných poklesů jako jiná odvětví. O poptávku potravinářů se stejně tak opírají také jejich logističtí operátoři a distributoři potravin,“ připomenul na konferenci Petr Ondrášek, ředitel pro strategický marketing CCV Informační systémy a dodal: „Nemalý podíl firem uchopil příležitost rozumně investovat do technologického náskoku, což v době rozhoupaného trhu znamená nejen 100% zhodnocení této investice, ale také zásadní připravenost na pokrizové období, kdy bude realizována krizí odložená poptávka.

Jasnou řečí v tomto směru hovoří statistika o volbě opatření pro posílení konkurenceschopnosti v současném období recese, kdy pouze 13% logistických a 15% potravinářských firem uvažuje o snížení investičních nákladů. Za efektivní nástroj v boji s krizí považuje 56% logistických firem lepší využití informací a analýz, zatímco snižování provozních nákladů volí 41% logistických firem. U potravinářských firem je vysoce nejpreferovanějším opatřením právě snižování provozních nákladů (68%). Vytváření nových produktů, služeb nebo snahu o otevírání nových trhů realizuje třetina firem.

Pouze desetina firem uvažuje o snížení investic do informačních technologií

S tím souvisí i širší využití informačních technologií. Pouze 10% firem (13% v logistice a 7% v potravinářství) plánuje snížit investice do IT. Přední profesionálové oboru se prakticky shodují, že důsledkem současné recese je výrazně vyšší potřeba správných a včasných informací sdílených v podniku prostřednictvím efektivních systémů. Investice do nich plánuje v nejbližším roce navýšit dokonce 41% firem z oblasti logistiky a 22% firem z oblasti potravinářství, 46% firem z oblasti logistiky a 70% firem z oblasti potravinářství plánují objem investic zachovat.

Nejžádanější technologií je EDI komunikace napříč oběma obory

Zajímavá zjištění přinesly odpovědi na otázku potřeb zlepšení či zavedení jednotlivých oblastí informačního systému. Není překvapením, že nejvyšší preference oslovení manažeři firem přisuzují elektronické výměně dokumentu (EDI – Electronic Data Interchange). Mezi potravinářskými firmami je doslova každodenní oporou. Plných 96% firem z oblasti potravinářství nyní využívá tohoto způsobu komunikace pro objednávky a faktury a zbývající 4% respondentů o tom uvažují. EDI komunikace je současně také nejpreferovanější oblastí informačního systému, kterou potravinářské firmy plánují nejvíce zavést, posílit a zlepšit (67% dotázaných).

Firmy zpracovatelského průmyslu potravinářství, jež zpravidla mají s EDI komunikací zkušenosti, dále rozšiřují použití EDI řešení například na procesy zaskladňování zboží, dodací listy a příjemky (63%) či expediční příkazy a skladové a manipulační pohyby (30%). Každá pátá firma (22% oslovených) pak prostřednictvím EDI řešení zajišťuje denní inventuru zboží a přehled zásob.

Zatímco před dvěma lety byla EDI komunikace v logistice spíše popelkou, dnes se požadavky na zavedení nebo zlepšení EDI komunikace u logistických operátorů objevují mezi prioritami (41%).  „Implementace elektronických dodacích a příjmových listů do logistiky skutečně rostou především v posledních dvou letech. Firmy uvádějí, že hlavním důvodem je možnost bezchybné a rychlé fakturace na základě elektronického potvrzení o příjmu zboží,“ říká David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness. V praxi už EDI řeší 72% dotázaných firem objednávky a faktury, u 56% dotázaných zaskladnění zboží, dodací listy a příjemky a u 46% denní inventury zboží a přehledy zásob. Pouhých 8% respondentů z oblasti logistiky nemá dosud potřebu sledovat logistické procesy. „Hlavním důvodem obecného rozšíření EDI komunikace je nejen nákladová efektivita řešení, ale v neposlední řadě využití globálních standardů zpráv, které přináší snadnost a rychlost propojení. EDI komunikace je skutečným multioborovým standardem, bez kterého si obchodování mezi výrobcem zboží, logistickou firmou a retailem už prakticky nelze představit,“ dodává David Reichel.

EDI komunikací u nás řešíme nejen procesy zpracování objednávek a faktur od obchodních partnerů a velkých řetězců, ale právě také výměnu dokladů s naším logistickým operátorem. Zapojení EDI komunikace do procesů logistiky nám přináší nejen úsporu nákladů, ale především výhody v podobě rychlého, spolehlivého a bezchybného zpracování a doručení partnerům,“ popisuje Karel Havlík, IT manažer společnosti Templářské sklepy.

E-fakturace, řízení skladů nebo manažerské analýzy

Mezi další prioritní oblasti z hlediska informačního systémů označily logistické (54%) i potravinářské firmy (44%) oblast elektronické fakturace. Potravináři následně vyjádřili zájem řízení vztahů se zákazníky (44%). Pozadu u potravinářských výrobců nezůstal ani rostoucí zájem o systémy pro řízení skladů a zásob, tzn. Warehouse Management System, o něž stojí plných 41% dotazovaných. Logistické společnosti naproti tomu ve vysoké míře poptávají systémy pro manažerské analýzy a reporting (44%).

Technologie průzkumu

V bleskovém mobilním průzkumu provedeným společností CCV Informační systémy odpovídalo 212 respondentů oslovených na pražském kongresu logistiky a dopravy Eastlog 2009 (27. – 28. května) a 50 delegátů brněnské konference Trendy v odvětví obchodu a potravinářství (4. června). Respondenty byly osoby s vlivem na pořízení informačních systémů v podniku. Odpovědi na otázky byly okamžitě zaznamenávány do PDA počítačů on-line propojených se serverem, kompletní výsledky celého průzkumu tak bylo možno na obou konferencích průběžně sledovat a prezentovat na závěr konference.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?