• CZ
  • SK

Jak rozlišit systém pro řízení skladu (WMS) od adresné skladové evidence?

 06. 08. 2012

Vše je vlastně velmi jednoduché. Kdo se vyzná v dnešním chaosu zkratek, ten určitě ví, že implementací WMS do ERP systému firmy přispěje ke zlepšení celého SCM. Pokud navíc WMS dostatečně podporuje využívané MRP a koresponduje s IMS, bude tak snáze dosahováno vytčených KPI při uspokojivém ROI. Moderní sklad s implementovaným WMS se navíc stane významnou součástí PR, a navíc i lidé z našeho HR budou spokojeni….

Nezbývá než pochopit, co je vlastně to WMS. Dotazem na populární Wikipedii zjistíme, že WMS je zkratka pro web map service. Bystrý logistik pochopí, že pro firemní logistickou praxi bude asi zkratku WMS vhodněji vykládat jako warehouse management system. Česky tedy v překladu systém pro řízení skladu. A tady je možné zajásat. Vždyť každý sklad (tedy i ten náš), pokud funguje, musí být nějak řízen. A „náš“ systém řízení postavený na vysoké odborné způsobilosti skladníků-zbožíznalců a na léty propracovaném systému excelovských tabulek přece funguje. Máme tedy WMS!

Z výše popsané pasti zkratek ale vyplývá, že náš léty prověřený systém řízení skladu asi ke zlepšení řízení celého dodavatelského řetězce nepovede. Už proto, že není datově automaticky propojen na naše plánování výroby, a už vůbec nesouvisí s nastavenou metodou řízení zásob. Navíc v našem „WMS“ nedokážeme vyhodnocovat efektivitu skladových procesů a technologicky moderně vybavený sklad je procesně řízen prostřednictvím papírových dokumentů. Vzít jakéhokoli zákazníka na prohlídku naší výkladní skříně, distribučního centra, je předem odsouzeno k ostudě. Můžeme se pochlubit pouze velkým množstvím „houbařících a trpělivě hledajících“ zbožíznalců mezi moderními regály. Musíme tedy opustit doslovný výklad zkratky WMS a zamyslet se nad tím, jaké znaky má mít moderní WMS a jak se takový systém odlišuje od tradičních metod řízení skladových procesů.

Co všechno by měl WMS umět?

Prohlídkou webových stránek šesti významných dodavatelů WMS lze identifikovat devět společných znaků všech nabízených systémů:

  • využití automatické identifikace čárovým kódem nebo RIFD tagů prostřednictvím mobilních terminálů,
  • skladové operace jsou zaznamenávány v reálném čase,
  • široká nabídka funkcí pro všechny standardní logistické operace (příjem, vstupní kontrola, přebalování, kitování, vratné obaly, doplňování, vychystávání, balení),
  • integrační rozhraní pro celopodnikové systémy a různé technologie (dopravníky, váhy),
  • dodržování pravidel FIFO, FEFO, LIFO a jiných zcela specifických pravidel,
  • optimalizace tras pro pohyb obsluhy skladu, optimalizační algoritmy pro umisťování zásob ve skladu,
  • automatizace a zrychlení inventarizačních procesů,
  • efektivní řízení a kontrola provozu skladu (na úroveň jednotlivých činností, procesů a operací), měřitelnost aktivit, nákladů i výkonnosti,
  • analýza a vyhodnocení všech logistických dat.

Všichni dodavatelé se rovněž shodují na třech hlavních přínosech, které lze očekávat při implementaci. Jsou jimi zvýšení produktivity práce, optimalizace využití skladových prostor a výrazné snížení objemu reklamací.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nabízené a dosažitelné WMS se nebudou mezi sebou příliš lišit.

Pokud budou splňovat všech devět výše uvedených znaků a pokud naplní očekávání přínosů pro uživatele, pak i cena za implementaci by měla být srovnatelná. Skutečnost je však taková, že v konkrétním výběrovém řízení se stejným zadáním ve stejném čase a ve stejném prostředí trhu v České republice se nabízené softwarové produkty cenově liší v rozmezí 0,8 až 4,2 milionu korun.

Z čeho plyne tento velký cenový rozdíl? V čem tak zásadním se systémy odlišují, když všechny splňují stejné, výše uvedené znaky a nabízejí stejné přínosy pro uživatele? Hlavním a podstatným rozdílem je zejména míra parametrizovatelnosti a přizpůsobitelnosti systému specifickým potřebám zákazníků. Existují v principu dvě krajní koncepce. První z nich je koncepce zákaznického řešení WMS, což v praxi znamená, že tvrdé a robustní jádro ověřeného systému je při implementaci rozšířeno a upraveno přesně podle představ zákazníka a s respektováním všech specifických požadavků konečného uživatele. Druhou koncepci můžeme nazvat univerzální stavebnice WMS. Uživatel má k dispozici jakési lego skládající se z kostiček jednotlivých procesů, funkcí a činností, ze kterých si poskládá své specifické řešení. To je možné dále rozšiřovat, přizpůsobovat a měnit bez potřeby programátorských zásahů do softwaru. Omezením je ale struktura, velikost a propojitelnost jednotlivých kostiček tohoto lega. Žádný dodavatel WMS nenabízí ryze zákaznické nebo ryze univerzální řešení. Každý nabízený produkt se ale jedné z těchto dvou krajních poloh více či méně přiklání.

Levné řešení WMS?

Při bližším zkoumání koncepce jednotlivých produktů u zhruba desítky nabídek WMS na českém trhu je možné zjistit, že nejlevnější nabídky se pohybují někde uprostřed na pomyslné úsečce mezi uvedenými krajními koncepcemi. Jedná se v těchto případech o lego s malým druhovým sortimentem velkých „kostiček“, které bude nutné občas „přibrousit“.

Uživatel se musí smířit se skutečností, že implementace si vyžádá určitý podíl programátorských úprav, které mohou poněkud prodražit očekávané náklady na implementaci celého systému. Cesta levného řešení také znamená, že je mnohdy nutné přizpůsobit některé specifické procesy dodávanému informačnímu systému. Musíme se zkrátka občas vzdát své původní představy procesního uspořádání a přijmout tzv. standard nakoupeného WMS. Další daní za levný systém je částečné omezení možnosti v rozvoji či změně koncepce řízení skladového systému.

Drahé řešení WMS?

Firmy, které se řídí filozofií, že nejsou tak bohaté, aby mohly kupovat levné řešení, budou určitě vybírat blíže koncepci univerzální stavebnice WMS. Investice vložené do kvalitního, dobře strukturovaného a sortimentně širokého „lega“ se v dlouhodobém horizontu vracejí zejména v pružnosti a flexibilitě celého logistického systému. Na všechny očekávané i neočekávané změny sortimentu, úpravy procesů, změny obchodní koncepce ve vztahu k vyšším požadavkům zákazníků je možné v takto koncipovaném WMS relativně levně a hlavně rychle reagovat. Pro to, jak dobře vybrat vhodné WMS, spolehlivě platí jen jedno doporučení: ptejte se uživatelů, nelitujte času pro referenční návštěvy, využijte dobrých zkušeností a poučte se z chyb jiných uživatelů.

Radek David
Autor působí jako senior konzultant ve společnosti Logicon Partner

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?