• CZ
  • SK

Faktury za energie elektronicky v datové podobě díky roamingovému propojení předních konsolidátorů

 20. 08. 2012

Firemní zákazníci služby @FAKTURA 24 mohou od srpna zasílat elektronické faktury ve strukturované datové podobě svým partnerům prostřednictvím partnerské sítě konsolidačního centra Orion. Oba partneři jsou u nás čelnými poskytovateli bezpečné výměny elektronických faktur, která firmám a institucím přináší výraznou úsporu času a nákladů v porovnání s jejich klasickým papírovým zpracováním.

Propojovací smlouvy konsolidátorů jsou závazkem klientům

Služby konsolidačního centra Orion, provozovaného společností CCV Informační systémy, se rozšířily o nové možnosti díky uzavření roamingového propojení se službou @FAKTURA 24 poskytovanou Českou spořitelnou. Smyslem propojovacích smluv – tzv. roamingu operátorů – je naplňování závazků poskytovatelů konsolidačních služeb pro klienty, jejichž informační systémy tak mohou využívat pro elektronickou výměnu faktur ve strukturované datové podobě pouze jedno rozhraní se svým poskytovatelem a bezpapírově fakturovat jeho prostřednictvím s ostatními partnery.

Česká spořitelna byla první bankou na trhu, která začala poskytovat službu elektronické fakturace. V současné době je také jedinou bankou, která službu nabízí i pro vzájemnou výměnu faktur firemním zákazníkům, a to na konsolidačním principu. To znamená, že výstavce pošle fakturu ve vlastním datovém formátu prostřednictvím služby @FAKTURA 24, která ji převede do požadovaného formátu a odešle příjemci. Od spuštění služby @FAKTURA 24 v roce 2008 zpracovala Česká spořitelna více než 500 tisíc transakcí.

Služby konsolidačního centra Orion pro elektronickou výměnu dokumentů, provozovaného společností CCV Informační systémy, využívá na tisíc firemních zákazníků, kterým zajišťuje propojení na tisíce jejich protistran. Každý měsíc tak Orion přenese více než dva miliony strukturovaných zpráv a dokladů. K tomu slouží také propojení s pomocí vzájemných smluv mezi tzv. VAN operátory (Value Added Network), tedy poskytovateli přenosových sítí s přidanou hodnotou.

Zajištění jednoho rozhraní a překlad datových struktur a formátů

CCV Informační systémy má z tohoto důvodu dlouhodobé propojovací smlouvy s poskytovateli služeb VAN sítí zejména pro přeshraniční fakturaci. „Výhodou využití zahraničního nebo oborově orientovaného konsolidačního systému je znalost legislativního prostředí a požadavků protistran, které se přes existující globální standardizaci mohou lišit, typicky napříč oborovou specializací,“ říká David Reichel, ředitel divize e-business CCV Informační systémy.

Nejde však jen o úspory plynoucí z údržby pouze jednoho rozhraní elektronických dokladů. Důležité je zejména důvěryhodné doručení daňového dokladu s podporou kontrolních mechanismů pro zdokumentovaný tok přenosu zprávy, který udržuje přiměřenou míru jistoty jejího doručení. Podstatné je i zajištění překladu datových struktur a formátů (tzv. „konverze“), příprava příslušných překladových šablon s partnery, důvěryhodná archivace daňových dokladů a samozřejmě zabezpečení vlastní komunikace.

V souladu s doporučením Evropské komise

Fungování VAN operátorů jde v souladu s doporučením Evropské komise, která v oblasti elektronické fakturace podporuje využívání otevřeného ekosystému elektronické výměny dokumentů neboli zajištění vzájemné interoperability pro přenos elektronických faktur. „Je to podobné jako u telefonního operátora, kdy nepotřebujete pro volání do cizí sítě smlouvu s jejím provozovatelem. Díky tomuto principu fungování jsou ušetřeny jak jednorázové, tak provozní náklady. Zákazník využívá jedno rozhraní, nese pouze jedny implementační náklady na vytvoření jednoho propojení a další služby spojené s elektronickou fakturací, zejména překlady datových struktur a formátů, přenese na poskytovatele služby,“ vysvětluje David Reichel.

Faktury od dodavatelů energií pro spotřební družstva jen elektronicky

V případě CCV Informační systémy a České spořitelny je spolupráce výjimečná zejména z hlediska silného pokrytí profilovaných zákaznických segmentů obou konsolidátorů. Na jedné straně dodavatelů energií jako výstavců faktur a na straně druhé zástupců obchodních firem, retailových řetězců a výrobců FMCG jako jejich příjemců. Prostřednictvím služby @FAKTURA 24 mohou tyto společnosti v současné době elektronické faktury přijímat od společností ČEZ, RWE, E.ON, Pragoplyn nebo SmVaK Ostrava. Pilotní provoz doručení strukturovaných elektronických faktur byl poprvé otestován ve spolupráci se společností E.ON jako výstavcem faktur za energie a Jednotami Boskovice či Jednotou Hodonín (a dalšími družstvy COOP Morava) jako příjemci.

Partnerství se společností CCV Informační systémy vnímáme jako krok směrem k otevřenějšímu prostředí výměny elektronických faktur v České republice. Chceme tak zajistit všem klientům vzájemnou spolupráci a snížit jejich náklady spojené s fakturačním procesem. Naším konečným cílem je pak propojení všech dostupných řešení elektronické fakturace na lokální i mezinárodní úrovni,“ řekl Jan Jeřábek, ředitel úseku Corporate Cash Managementu a podpory prodeje České spořitelny.

-red-

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?