• CZ
  • SK

Povinnost uvádět autorský a recyklační příspěvek i na EDI fakturách

 08. 04. 2021

Pro dodavatele, kteří svým zákazníkům posílají faktury s pomocí EDI komunikace (INVOIC), vznikla nová povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek na daňových dokladech. Od 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice.

Zákon (celé znění naleznete zde) ukládá výrobcům, distributorům a posledním prodejcům novou povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Náklady za sběr a recyklaci je povinné nově uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře).

Výše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků. Do konce roku 2020 záleželo na rozhodnutí jednotlivých subjektů, zda příspěvek uvádět budou či nikoliv. Zákon však byl schválen v druhé polovině prosince a úřady tak firmám příliš času na rozhodnutí nedaly.

Koho se nový zákon č. 542/2020 Sb. týká

Povinnost se vztahuje na dodavatele, kteří prodávají nebo distribuují nová elektrozařízení a pneumatiky. Bez ohledu na to, zda jsou uváděny na trh samostatně, nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Z této povinnosti jsou vyjmuty přenosné baterie a akumulátory, u kterých se viditelný recyklační příspěvek naopak uvádět nesmí. Při prodeji nových elektrozařízení stále platí povinnost posledních prodejců informovat spotřebitele o konečné ceně dle zákona o cenách, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky (do kterých patří také viditelný recyklační příspěvek).

Porušení nového zákona hlídá Česká obchodní inspekce a za přestupek hrozí společnostem pokuta až do výše půl milionu Kč.

Jak splnit novou povinnost na EDI fakturách

Dodavatel má v podstatě dvě možnosti, jak doklady vystavovat a tak splnit zákonnou povinnost. U obou nicméně musí dojít ke shodě s odběratelem. Dodavatel by si měl tedy s odběratelem vyjasnit, jestli dané řešení akceptuje. Společnosti, které mají EDI integrováno do svých ERP systémů, je musí kvůli nové legislativě přizpůsobit. Pokud nemáte vlastní IT tým, který se o systémové úpravy stará, měli by jste se obrátit na svého systémového integrátora. Jednotlivé možnosti týkající se EDI a technické specifikace můžete najít v podrobnějším článku na www.grit.eu

Zdroj: Grit.eu

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?