• CZ
  • SK

Kdo vyřeší deficit současných elektronizačních procesů?

 23. 10. 2009

Notářská komora apeluje na řešení deficitu současných elektronizačních procesů, který spatřuje v nevyřešených právních účincích elektronického dokumentu v delším časovém horizontu, píše článek uznávaného publicisty Jiřího Peterky na Lupě.

V něm mimo jiné zmiňuje nedávné vystoupení zástupce z legislativní komise prezídia Notářské komory, Jana Dytricha. "Zástupce komory zmínil problém, kterým se zde na Lupě ve svých článcích zabývám již delší dobu – a už jsem si skoro začal myslet, že jsem snad jediný, koho tyto věci trápí. Jde konkrétně o nevyřešen dlouhodobý statut elektronických dokumentů, po expirování jejich podpisového certifikátu. Zkomplikovaný ještě tím, že na dokumentech, produkovaných orgány veřejné moci a doručovaných skrze datové schránky, ani nemusí být časové razítko.

Snad nemusím podrobněji rozvádět to, co jsem zde naznačoval již několikrát: že ze strany autorů datových schránek je tento problém v lepším případě bagatelizován jako technická marginálie, která se spolu s dalšími záležitostmi „nějak vyřeší“ až celý systém naběhne a začne se používat (a v horším případě je existence problému popírána poukazem na to, že „věci elektronické“ a „věci papírové“ se přeci nijak zásadněji neliší)," popisuje Peterka.

Informací je moc nebo málo?

Článek přesně vystihuje také velkou informační nedostatečnost kolem datových schránek: "S nejrůznějšími konferencemi, věnovanými problematice datových schránek, se v poslední době doslova roztrhl pytel. Však si také lidé zodpovědní za  propagaci datových schránek pochvalují, jak je informační kampaň intenzivní. Z mého pohledu je tomu ale trochu jinak," uvádí Jiří Peterka a pokračuje:

"Pravdou je, že různých informačních aktivit kolem datových schránek je v poslední době docela dost. Že kam člověk jde, či co si otevře, tam na něj vybafnou datové schránky. Jenže jsou to všechno akce, které přináší stále stejné základní informace, a opakují je pořád dokola. Stále je to o tom, že datové schránky budou – a pro koho povinně a pro koho dobrovolně, od kdy, na co se budou vztahovat atd. Ukazují se stále stejné prezentace, jaké se ukazovaly v létě, na jaře či ještě v zimě loňského roku."

Celý článek najdete zde.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?