• CZ
  • SK

Evropská komise chce v širokém měřítku zavést elektronickou fakturaci do roku 2020

 07. 12. 2010

Evropská komise si přeje, aby se elektronické faktury staly převládajícím způsobem fakturace v Evropě. Ve svém sdělení Využití výhod elektronické fakturace pro Evropu určila soubor hmotných opatření, vedoucích ke zvýšení využívání elektronických faktur v Evropě.

Komise je toho názoru, že poskytování fakturačních údajů v elektronickém formátu by mohlo umožnit podnikům těžit z menšího počtu zpožděných plateb.Také by se měly snížit náklady na tisk a na poštovné.

Strukturované elektronické faktury usnadní integraci firemních procesů od nákupu po platbu, což znamená, že by faktury mohly být poslány, přijímány a zpracovávány bez manuálního zásahu.

V současné době je výměna těchto faktur složitá a nákladná a to zejména při zahraničním obchodu pro malé a střední podniky. Komise se chce zaměřit na čtyři hlavní priority, které by měly zavést do praxe používání elektronických faktur.

Jedná se o zajištění konzistentního právního prostředí pro elektronické faktury, dosažení masové podpory tím, že se zajistí výhody pro malé a střední podniky. Dále pak zajištění stimulujícího prostředí, které vytvoří maximální výhody mezi obchodními partnery, kteří si vymění tyto faktury a podpora společných standardů pro elektronické faktury.

Zdroj: CEBRE

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?