• CZ
  • SK

EU umožnila menším firmám platbu DPH až po zaplacení faktury

 23. 08. 2010

Členské státy Evropské unie mohou od počátku roku 2013 umožnit malým a středním podnikům v pozici dodavatele platit daň z přidané hodnoty až po přijetí platby za dodané zboží či poskytnutí služby. Využívání režimu hotovostního účetnictví by ale na druhou stranu posunulo nárok odběratele na odpočet DPH až k okamžiku, kdy za odběr produktu skutečně zaplatí.

Novinka vyplývá z nedávno schválené a zveřejněné směrnice 2010/45/EU o dokladech pro DPH, která upravuje pravidla pro vystavování daňových dokladů a zejména obsahuje zjednodušení pravidel pro elektronickou fakturaci a archivaci. Touto novou směrnicí totiž zároveň dochází k novelizaci další směrnice: 2006/112/ES o společném systému daně DPH. Ta nově povoluje zmíněné hotovostní účetnictví.

Zavedení hotovostního účetnictví není pro členské státy povinné. Nicméně tento režim již některé země využívají na základě individuálně udělené výjimky, například Velká Británie. "Výsledný dopad normy bude záviset především na způsobu jejího převedení do českého právního řádu. Doufám, že se tak stane z hlediska podnikatelů co nejefektivněji,“ prohlásil prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Roční obrat do 500 tisíc eur

Roční obrat firem, které se rozhodnout využít volitelného režimu hotovostního účetnictví nebude moci přesáhnout 500 tisíc eur nebo ekvivalent této částky v národní měně. Členské státy mohou po konzultaci s evropským výborem pro DPH tento práh zvýšit až na dva miliony eur. „Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. Tyto předpisy budou používat ode dne 1. ledna 2013,“ uvádí  se ve věstníku EU.

Hospodářská komora ČR společně s Ministerstvem financí ČR již připravily novelu zákona o DPH, která by ještě před implementací uvedené směrnice měla zavést možnost vracení daně z přidané hodnoty u „špatných“ pohledávek. Podle novely by věřitel, jehož pohledávky jsou řádně přihlášeny v insolvenčním řízení, mohl požadovat po státu nazpět již zaplacené DPH týkající se těchto pohledávek. V případě schválení parlamentem by změna příslušného zákona mohla nabýt v Česku účinnosti již v příštím roce.

Zdroj: BusinessInfo.cz, Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?