• CZ
  • SK

Dopady nařízení eIDAS po 1.7. 2016 a mezidobí před uveřejněním zákona o službách vytvářejících důvěru v centru pozornosti konference

 26. 08. 2016

Účastníci zářijové konference eIDAS od teorie k praxi budou podrobně seznámeni s podobou zákona o službách vytvářejícíh důvěru pro elektronické transakce (dále ZSVD), který přes svůj „minimalistický přístup“ přináší nové povinnosti a zcela zásadní ustanovení týkající se připojování podpisů, časových razítek a povinností při odesílání dokumentů z organizace.

Přednášející Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra, se bude též věnovat problematice návrhu zákona o eIdentitě a společně s JUDr. Josefem Donátem, partnerem AK ROWAN LEGAL, i dopadu ZSVD na životní cyklus dokumentů. Ve své prezentaci pak JUDr. Donát upozorní na praktické problémy vzniklé v rámci legislativního mezidobí, kdy legislativa účinná v České republice koliduje s unijní právní úpravou

S vývojem v oblasti systémů elektronické komunikace seznámi účastníky Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, a novou koncepci rozvoje systému základních registrů představí Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Ministerstva vnitra.
Na konferenci přivítáme i nové přednášející, a to Ing. Ondřej Felixe, Digitálního šampióna České republiky, s přednáškou Vývoj v oblasti eGovernmentu v letech 2016-2020 , a slovenskou právničku Mgr. Petru Vydrou LL.M. Ta seznámí návštěvníky s implmentací nařízení eIDAS ve slovenských podmínkách.

Nedílnou součástí konference bude opět hodinová panelová diskuse, která se těšila velké pozornosti a zájmu účastníků již na květnové akci.

Konference eIDAS od teorie k praxi se koná 13.9. 2016 v Konferenčním centrum hotelu Grandior, Praha 1, Na Poříčí 42. Podrobný program, představení přednášejících a registrace na eidas.konference.cz

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?