Spojené státy zavedou od roku 2018 povinnou elektronickou fakturaci do státu

 16. 10. 2015

Spojené státy se rozhodly po vzoru Evropy zavést od počátku fiskálního roku 2018 mandatorní elektronickou B2G fakturaci. V rámci federální vlády, která je největším samostatným odběratelem zboží a služeb v USA, se bude tato povinnost týkat zhruba 19 milionů faktur ročně.

Americká vláda přitom již nyní zavádí kroky pro zlepšení peněžních toků zejména pro oblast malých a středních podniků a subdodavatelů. Povinná elektronická fakturace je dále podpoří a zároveň přinese i další benefity v podobě snížení administrativní zátěže a nákladů pro daňové poplatníky.

V rámci této iniciativy je zároveň patrná mezirezortní snaha o vytvoření společného mechanismu, který by zajistil správné fungování služeb elektronické výměny dat, snížil duplicity a usnadnil přijetí standardů a rozhraní pro elektronickou fakturaci.

Dodavatelé budou moci také předkládat žádosti o platby prostřednictvím jednotného portálu, omezí se vystavování duplicitních faktur pro účely vícestupňového schvalování a průběh celého procesu likvidace faktur bude též přístupný online bez nutnosti dodatečného e-mailového či telefonického dotazování.

Zdroj: http://eeiplatform.com/

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?