Na eIDAS vs GDPR a další novinky se zaměří odborná konference

 19. 03. 2018

Národní archiv v Praze se 4. dubna 2018 stane místem, kde se po roce znovu setkají zájemci z řad široké i odborné veřejnosti a proberou aktuality ze světa elektronické identifikace. Již páté pokračování konference „eIDAS – od teorie k praxi“ se tentokrát zaměří na elektronickou identitu, národní identitní autoritu (NIA), zákon o archivnictví a spisové službě, postavení e-dokumentu ve veřejné správě i dopady GDPR na zpracování elektronických dokumentů. Záštity nad konferencí a úvodního slova se ujal náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal.

Na úvodní slovo konference naváže poradce náměstka ministra vnitra Ing. Robert Piffl, který ve svém příspěvku provede účastníky legislativními změnami v roce 2018 v souvislosti jak s příchodem elektronické identifikace, tak i s příchodem nařízení na ochranu osobních údajů.

Druhý příspěvek přednese PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Z jeho úst zazní velmi aktuální úvod do problematiky GDPR a spisových služeb, neméně zajímavé informace pro účastníky konference slibuje výklad metodiky ke spisovým službám a návazné seznámení se s plánovanými změnami legislativy v oblasti zákona o archivnictví a spisové služby.

Mgr. Karolína Šimůnková, metodik v Národním Archivu, pak uzavře první přednáškový blok svým příspěvkem nesoucím název „Životní cyklus e-dokumentů v českém právním prostředí“.

Druhý konferenční blok otevře téma e-dokumentu v souvislosti s nařízeními eIDAS a GDPR. Ing. Robert Piffl začne stručnou rekapitulací současně platných předpisů a jejich dopadů, následně se bude věnovat problematice elektronické identifikace, úplného elektronického podání, e-fakturace a řady dalších činností souvisejících s elektronickými dokumenty. Zvláštní pozornost pak bude věnovat problematice GDPR. S účastníky konference se podělí o stručný kontrolní seznam, který nejednomu z nás může usnadnit analýzu procesů a dopady nařízení.

Na téma elektronické identifikace ve svém příspěvku naváže další z přednášejících, Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Ministerstva vnitra. Stranou jeho zájmu nezůstanou ani elektronické občanské průkazy, Národní bod pro identifikaci a autentizaci či Národní certifikační autorita.

Celou akci uzavře diskusní blok s praktickými ukázkami konkrétních řešení v oblasti elektronické identifikace.

Podrobný program a registrace na eidas.konference.cz

Související články

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?