• CZ
  • SK

Faktoring je efektívnejší vďaka EDI

 23. 12. 2016

Stredné a malé spoločnosti často vďaka náročným podmienkam ťažko dosiahnu na štandardné prevádzkové financovanie s využitím faktoringu, ktoré by im pomohlo udržať ich cash-flow na uzde. Brnenský startup Investiční aukce dokáže pomôcť presne týmto spoločnostiam. S využitím EDI je dokonca možné skrátiť dobu, počas ktorej nemôžu firmy disponovať svojimi peniazmi v pohľadávkach, len na tri dni. 

Klasický faktoring je v podstate úverový rámec, kedy faktoringová spoločnosť priebežne odkupuje od firmy vystavené faktúry za poskytnutý tovar či služby. Podnik tak získava prostriedky na prevádzkové financovanie a nemusí čakať na dlhú splatnosť svojich odberateľov. Tento spôsob získavania financií však bol tradične otvorený predovšetkým pre veľké spoločnosti.

„Drvivá väčšina faktoringových spoločností, či už bankových, alebo nebankových, vyžaduje od svojich klientov garanciu miliónových mesačných obratov a klienti sú zmluvne  viazaní k postupovaniu všetkých svojich pohľadávok, takže flexibilita sa limitne blíži nule,“ vysvetľuje Adam Šoukal, šéf spoločnosti Investiční aukce a dopĺňa. "Platforma Investiční aukce spája faktoring s investičnými príležitosťami. Umožňuje investorom výhodné zhodnotenie ich finančných prostriedkov a klientom ponúka lacný a hlavne flexibilný faktoring. Vďaka tejto kombinácii sme v súčasnosti jediná spoločnosť v Českej republike, ktorá tieto služby ponúka."

Faktoring s využitím EDI

Investiční aukce sa od bankovej konkurencie líši aj tým, že umožňuje prefinancovať nielen faktúry posielané elektronickou formou (pdf), ale aj štruktúrované elektronické doklady prenášané pomocou EDI (tzv. Instantná platba).

„V prípade EDI to v praxi znamená, že nám klienti nemusia posielať papierové faktúry. Službu im integrujeme rovno do ich účtovného systému a zároveň dostávame automatické konfirmácie od odberateľov, že tovar dorazil v poriadku a môžeme dané pohľadávky prefinancovať,“ zmieňuje Adam Šoukal.

Tento postup klientom urýchľuje a zjednodušuje celý administračný proces faktoringu. „Stretli sme sa s tým, že jeden náš klient v pätnásťčlennej firme musel v minulosti najať človeka na obsluhu bankového faktoringu, čo nezodpovedá technologickým možnostiam 21. storočia,“ popisuje šéf spoločnosti Investiční aukce.

Službu využívajú predovšetkým malé a stredné firmy, ktoré nedosiahnu na bankový faktoring, najčastejšie z dôvodu nesplnenia požiadavky minimálneho mesačného obratu postúpených pohľadávok. „Oproti faktoringu sa Investiční aukce zameriavajú najmä na bonitu odberateľa a vďaka tomu dokážeme poskytnúť financovanie aj malým a stredným podnikom. V praxi to znamená, že financujeme malé firmy, ale rizikový profil určuje veľký odberateľ. To potom zodpovedá aj úrokom, za ktoré sme schopní pohľadávky prefinancovať,“ popisuje Adam Šoukal prístup firmy. Typickým klientom firmy sú teda malé a stredné podniky s obratom do 50 miliónov korún (1,8 milóna eur?), ktoré dodávajú tovar či služby veľkým bonitným spoločnostiam ako je napríklad ČEZ, Ahold alebo Globus.

„Za prvý štvrťrok tohto roku sme mali vážený aritmetický priemer úroku pre našich klientov 2,9 % p.a., čo je v oblasti nezaisteného financovania pre malé a stredné podniky v Českej republike bezkonkurenčná sadzba v porovnaní s bankovým sektorom,“ porovnáva Šoukal.

Zlatá éra faktoringu ešte len prichádza

Kým v Českej republike prejde cez faktoring zhruba 3,5 percenta HDP, vo Veľkej Británii to je 15 percent HDP. „Nehovorím, že to raz bude pätnásť percent aj u nás, ale určite je tu priestor urobiť z faktoringu bežne dostupný finančný nástroj aj pre malé firmy,“ podotýka Adam Šoukal.

Akceleráciu odboru by mohol priniesť rastúci objem elektronickej fakturácie, ktorá je jednak administratívne menej náročná, lacnejšia pre dodávateľa i odberateľa a má menšie riziko vzniku chýb než klasická „papierová“ fakturácia.

 

Celý článok "Startup Investiční aukce otvoril faktoring aj malým a stredným firmám"

Zdroj: www.businessinfo.cz

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?