Faktoring je efektivnější díky EDI

 30. 09. 2016

Střední a malé společnosti často díky náročným podmínkám těžko dosáhnou na standardní provozní financování s využitím faktoringu, které by jim pomohlo udržet jejich cash-flow na uzdě. Brněnský startup Investiční aukce dokáže pomoci přesně těmto společnostem. S využitím EDI je dokonce možné zkrátit dobu, po kterou nemohou firmy disponovat svými penězi v pohledávkách, na pouhé tři dny.

Klasický faktoring je v podstatě úvěrový rámec, kdy faktoringová společnost průběžně odkupuje od firmy vystavené faktury za poskytnuté zboží či služby. Podnik tak získává prostředky na provozní financování a nemusí čekat na dlouhou splatnost svých odběratelů. Tento způsob získávání financí však byl tradičně otevřený především pro velké společnosti.

„Naprostá většina faktoringových společností, ať už bankovních, či nebankovních, vyžaduje od svých klientů garanci milionových měsíčních obratů a klienti jsou smluvně vázáni k postupování všech svých pohledávek, takže flexibilita se limitně blíží nule,“
vysvětluje Adam Šoukal, šéf společnosti Investiční aukce a doplňuje. "Platforma Investiční aukce spojuje faktoring s investičními příležitostmi. Umožňuje investorům výhodné zhodnocení jejich finančních prostředků a klientům nabízí levný a hlavně flexibilní faktoring. Díky této kombinaci jsme v současné době jediná společnost v České republice, která tyto služby nabízí."

Faktoring s využitím EDI

Investiční aukce se od bankovní konkurence liší také tím, že umožňují profinancovat nejen faktury posílané elektronickou formou (pdf), ale i strukturované elektronické doklady přenášené s pomocí EDI (tzv. Instantní platba).

„V případě EDI to v praxi znamená, že nám klienti nemusí posílat papírové faktury. Službu jim integrujeme rovnou do jejich účetního systému a dostáváme zároveň automatické konfirmace od odběratelů, že zboží dorazilo v pořádku a můžeme dané pohledávky profinancovat,“ zmiňuje Adam Šoukal.

Tento postup klientům urychluje a zjednodušuje celý administrační proces faktoringu. „Setkali jsme se s tím, že jeden náš klient v patnáctičlenné firmě musel v minulosti najmout člověka na obsluhu bankovního faktoringu, což neodpovídá technologickým možnostem 21. století,“ popisuje šéf společnosti Investiční aukce.

Službu využívají především malé a střední podniky, které nedosáhnou na bankovní faktoring, nejčastěji z důvodu nesplnění požadavku minimálního měsíčního obratu postoupených pohledávek. „Oproti faktoringu se Investiční aukce zaměřují zejména na bonitu odběratele a díky tomu dokážeme poskytnout financování i malým a středním podnikům. V praxi to znamená, že financujeme malé firmy, ale rizikový profil určuje velký odběratel. To potom odpovídá i úrokům, za které jsme schopni pohledávky profinancovat,“ popisuje Adam Šoukal přístup firmy. Typickým klientem podniku jsou tedy malé a střední podniky s obratem do 50 milionů korun, které dodávají zboží či služby velkým bonitním společnostem jako je například ČEZ, Ahold nebo Globus.

„Za první čtvrtletí letošního roku jsme měli vážený aritmetický průměr úroku pro naše klienty 2,9 % p.a., což je v oblasti nezajištěného financovaní pro malé a střední podniky v České republice bezkonkurenční sazba ve srovnání s bankovním sektorem,“ porovnává Šoukal.

Zlatá éra faktoringu teprve přichází

Zatímco v České republice projde přes faktoring zhruba 3,5 procenta HDP, ve Velké Británii to je 15 procent HDP. „Neříkám, že to jednou bude patnáct procent také u nás, ale určitě je tu prostor udělat z faktoringu běžně dostupný finanční nástroj i pro malé firmy,“ podotýká Adam Šoukal.

Akceleraci oboru by mohl přinést rostoucí objem elektronické fakturace, která je jednak administrativně méně náročná, levnější pro dodavatele i odběratele a má menší riziko vzniku chyb než klasická „papírová“ fakturace.

Celý článek "Startup Investiční aukce otevřel faktoring i malým a středním firmám"

Zdroj: www.businessinfo.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?