Jaké zvolit řešení pro

elektronickou výměnu dat?

EDI dnes již není složité ani provozně nákladné. Stále jsou sice na trhu nákladnější serverová řešení, kdy je nutné investovat do EDI konvertoru (provádí převod formátů zpráv), placeného propojení do datové sítě nebo k VAN operátorovi a do komunikačních programů, nicméně většina zákazníků již využívá dostupný outsourcing.

Moderní EDI řešení je dnes založeno na internetových technologiích. Tyto systémy v optimální variantě plně nahrazují tradiční EDI, neboť podporují jak tradiční EDI (EDIFACT apod.), tak moderní internetové technologie, díky kterým jsou dostupné každému.

Složitost a provozní náročnost nejsou obecnými atributy EDI řešení. Obvykle to platí pro EDI konvertory, které má společnost ve své správě a režii. Pak je vyhrazen pracovník, který je konfiguruje, spravuje a dohlíží na jejich správný chod. V případě požadavků na jakoukoliv změnu se pak kupují šablony, provádí upgrady, aktualizace apod., čímž se provoz prodražuje.

"Klasické" EDI řešení

Pro tradiční EDI řešení jsou typické tyto charakteristiky: 

 • EDI konvertor je přímo ve vaší společnosti (software i hardware)
 • Využití poskytovatele (VAN operátora) jen pro komunikaci – v některých případech je i komunikace realizována vlastními silami prostřednictvím komunikačního software pro připojení do datové sítě, jako je např. standardní síť x.400
 • Vyšší pořizovací náklady, automatický provoz
 • Nutnost správy, údržby, dohledu, upgradů atd.
 • Vhodné spíše pro velké firmy se silným IT zázemím

EDI jako služba

Pro řešení poskytované formou služby (SaaS, ASP – application service provider) je typické: 

 • Celé řešení je u poskytovatele
 • Veškeré zpracování a dohled řeší poskytovatel
 • Minimální pořizovací náklady
 • Snadná kustomizace řešení
 • Automatický provoz

WebEDI – EDI bez integrace do podnikového informačního systému

Nejrychlejší a nejlevnější cestou, jak spustit EDI komunikaci je tzv. webEDI, které někteří EDI provideři nabízejí jako jednu ze služeb. Společnost v takovém případě neintegruje EDI do svého podnikového informačního systému, ale využívá pro tvorbu a správu dokladů internetovou aplikaci. Tím je splněn požadavek protistrany, nicméně takovéto řešení ztrácí největší výhodu EDI, tzn. automatické strojové zpracování dokladů. Doklady je tedy stále potřeba přepisovat z/do informačního systému ručně. 

Toto řešení je vhodné pro společnosti, které si se svými partnery vyměňují jednotky dokladů měsíčně a automatizace tedy nepřináší úspory dostatečné k ospravedlnění nákladů na plnohodnotné integrované EDI řešení. 

Vhodně zvolené EDI řešení musí  přinášet výhody

Někdy se setkáváme s chybnou implementací EDI, díky které se EDI stává nikoliv pomocníkem, ale přítěží, která komplikuje práci a navíc stojí peníze.

Společnost si např. pod tlakem obchodního řetězce zakoupí nákladný EDI systém, ale neproběhne integrace, sladění procesů a výsledkem může být absurdní situace, kdy obsluha objednávky tiskne z EDI systému a přepisuje do podnikového informačního systému.

Důvody mohou být různé:

 • chybějící podpora ze strany implementátora či producenta podnikového systému, EDI poskytovatele či prodejce EDI
 • neochota společnosti změnit vnitřní procesy
 • obavy z rozsahu a důsledků změn
 • jiné, specifické důvody

V podobných případech doporučujeme provést důkladnou rozvahu a zvážit další kroky. EDI řešení opravdu dokáže přinášet úspory, šetřit práci a zefektivňovat obchodní procesy. Čím dříve provedete potřebné změny, tím více ušetříte a tím dříve vám EDI začne přinášet něco navíc.

Pozor na "skryté" náklady

Při rozhodování o pořízení EDI řešení se zákazníci často zajímají jen o cenu za přenesenou zprávu, případně za přenesený objem dokumentů. Často se zapomenou informovat o jednotlivých typech poplatků, které jsou s některými řešeními spojeny, nemusí být na první pohled zřejmé a projeví se až při samotné komunikaci nebo při záměru komunikaci rozšířit či upravit. Nezapomeňte se u poskytovatele informovat:

 • Jaké jsou náklady na rozšíření EDI s další protistranou?
 • Jaké jsou náklady na zprovoznění nového typu EDI zprávy?
 • Platí se i za systémové EDI zprávy, tj. kontrolní, potvrzovací či notifikační zprávy (např. CONTROL, COMDIS, AUTACK nebo APERAK)? Jak často jsou tyto zprávy zasílány?
 • Jak je to s využíváním nových formátů zpráv? Typicky se stává při přechodu obchodního řetězce na nové formáty EANCOM 2002, změně nebo úpravě podnikového systému.
 • Které doplňkové služby jsou zdarma a které jsou placené? Upozornění, avíza, archivace apod.

Související odkazy:

Doporučujeme

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?