Jak zavést EDI ve vaší společnosti?

Zavedení EDI komunikace se skládá z několika hlavních kroků, které lze zobecnit pro většinu společností. Obsah a náplň jednotlivých kroků se samozřejmě může lišit, v závislosti na okolnostech implementace (používaný informační systém, způsob práce ve společnosti, vybrané EDI řešení a poskytovatel, protistrany apod.).

Hlavní body:

 • Výběr EDI řešení a poskytovatele
 • Zajištění komunikace
 • Zajištění identifikace
 • Zajištění integrace

Implementaci lze rozdělit do těchto kroků (uvedené kroky popisují obvyklé zavedení řešení ORiON EDI):

 1. Úvodní seznámení s EDI. Je vhodné získat představu, co EDI umožňuje, co může vaší společnosti přinést, co od něj můžete očekávat a co požadovat.
 2. Po seznámení s EDI probíhá na základě získaných poznatků výběr vhodného EDI řešení a poskytovatele. Ve velkých společnostech je tento bod někdy spojen s výběrovým řízením apod.
 3. Poskytovatel s vámi probere detaily celého procesu, navrhne optimální postupy, kroky a termíny.
 4. Pro integraci s podnikovým informačním systémem je nutné připravit rozhraní pro komunikaci s EDI systémem (možnost implementace importu a exportu inhouse souborů nebo naopak návrh překladových šablon pro již existující importy a exporty).
 5. Zajištění komunikace s EDI schránkou (EDI poskytovatelem). V současné době se používá obvykle internet a je tedy nutné mít připojení k internetu (postačí vytáčené připojení k internetovému poskytovateli).
 6. Zajištění identifikačního čísla GLN společnosti (EAN kód). Toto číslo přiděluje sdružení GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika). Výrobci, kteří své zboží označují EAN kódy, již toto číslo mají. V některých výjimečných případech není nutné žádat o EAN kód (konzultujte s EDI poskytovatelem).
 7. Testování EDI rozhraní. Před nasazením úprav podnikového informačního systému je vhodné provést otestování formátů a obsahovou správnost a úplnost.
 8. Samotná implementace, neboli nasazení EDI řešení. Současně s nasazením EDI řešení začíná testovací provoz s odběratelem/dodavatelem, kterému předchází organizační záležitosti (zalistování zboží v systému protistrany, podpis dodatku smlouvy s obchodním partnerem o poskytování elektronických dat apod.)
 9. Ověřovací provoz EDI výměny zpráv.
 10. Vyhodnocení ověřovacího provozu.
 11. Spuštění ostré výměny EDI zpráv.

Z uvedeného postupu vyplývá, že je důležitá koordinace a spolupráce mezi obchodními partnery, dodavatelem EDI řešení a dodavatelem nebo implementátorem informačního systému.

Celý postup zavedení EDI trvá přibližně 30-90 dnů (včetně obvykle měsíčního testovacího provozu), záleží zejména na možnostech používaného informačního systému. Mnozí producenti nebo implementátoři rozšířených informačních systémů (IS/ERP) již standardně podporují tzv. inhouse formáty, což přináší výrazné zkrácení doby zavedení EDI. Na druhou stranu mohou dobu implementace negativně ovlivnit specifické požadavky či jiné okolnosti.

Platí pro řešení ORiON EDI: Výrazné zjednodušení zavedení EDI přináší využití komplexních služeb, kdy většinu kroků zajišťuje EDI poskytovatel jako součást standardních služeb.
V případě standardní implementace se systémem, který již EDI modulem disponuje, je nasazení obvykle možné do 5-10 dnů

Při zahájení EDI komunikace s každým obchodním partnerem (nový řetězec apod.) je pak nutné dodržovat podmínky tohoto partnera, který může mít specifické požadavky na testovací provoz, formu nebo obsah zpráv.

Související odkazy:

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?