Obecné přínosy elektronické fakturace

 • Úspora nákladů – papír, tisk, poštovné, archivace
 • Úspora lidské práce – přepisování údajů, ruční vyhledávání, zakládání, třídění
 • Zkrácení doby splatnosti – okamžitá identifikace případných chyb a jejich náprava
 • Zrychlení procesů – zkrácení doby doručení faktury i  jejího dalšího zpracování
 • Zpřehlednění procesů – snadná dohledatelnost včetně navazujících dokladů
 • Nepotřebnost archivačních prostor elektronická archivace dle zákonných podmínek
 • Zamezení vzniku chyb – automatické načítání dokladů do informačního systému
 • Eliminace ztrát dokumentů – zjednodušená cesta faktury, omezení „lidského faktoru“ a řízení přístupu podle podnikových rolí
 • Možnost napojení na elektronický platební styk – zjednodušení procesu vystavování platebních příkazů
 • Zvýšení bezpečnosti a právní jistoty – přenos i archivace dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Integrita – po celou dobu existence dokladu je zajištěna nezměnitelnost obsahu
 • Autenticita – věrohodnost původu je určena elektronickým podpisem a šifrováním
 • Automatizace – celý proces vystavení a doručení faktur zautomatizován
 • Kompatibilita s různými formáty – doručení dokladu v rámci libovolných informačních systémů

Doporučujeme: 

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?