Projekt roku - Ceny EDIZone

O soutěži

Odborný portál EDIZone.cz ve spolupráci s partnery oceňuje NEJLEPŠÍ PROJEKTY ROKU, které se nejvíce zasloužily o popularizaci přínosů elektronizace obchodních a logistických procesů především díky zavádění elektronické fakturace a elektronické výměny dat (EDI).

Soutěž oceňuje ty, kteří chápou výhody automatizace s využitím moderních technologií a systémů napříč trhem a sdílí své zkušenosti s ostatními. Nové i osvědčené technologie (jako jen např. EDI) nejen pomáhají našim podnikům uspět, ale také mají pozitivní důsledky pro životní prostředí v České republice. I proto si popularizátoři ocenění určitě zaslouží.

Ceny Projekt roku - Ceny EDIZone jsou vyhlašovány každoročně s přihlédnutím ke dvěma kritériím: 

  • inovativnost projektu
  • měřitelná propagace přínosů projektu (počet mediálních výstupů)

Partneři soutěže

  • měsíčník Systémy logistiky o dopravě, logistice a skladování
  • časopis Zboží & prodej zaměřený na trh rychloobrátkového a spotřebního zboží
  • odborný partner GRiT, největší český poskytovatel služeb EDI a expert na automatizaci toku dokladů, zboží a peněz

Kontakt

e-mail: redakceedizone..cz

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?