Proč není vysoké ROI hlavním tahounem zavádění EDI ve firmách?

 21. 09. 2014

Pro výrobní a obchodní společnosti, které pro své podnikání potřebují zbožové objednávky a faktury je již řadu let EDI stejně jasnou volbou jako jsou elektronické letenky pro aerolinky. Zpracování a rozesílání letenek ve velkých objemech by bylo prostě a jednoduše příliš drahé především díky nákladům na poštovné, tisk a pracovní sílu. Stejně jednoznačné přímé i nepřímé benefity má zavedení EDI ve firmách, kde nahrazuje složité manuální procesy oběhu daňových a logistických dokladů.

A přesto jednoznačně pozitivní a snadno spočítatelné ROI (Return of investment) není hlavním tahounem zavádění EDI (Electronic Data Interchange) ve firmách na celém světě, a to včetně České republiky. Je to překvapivé zjištění?

Co je impulsem pro zavedení EDI?

Světový průzkum IDC Manufacturing Insights 2013, který ukázal na stále velký potenciál EDI především mezi SME dodavateli, mimo jiné pokládal firmám otázku: „Co bylo hlavním impulzem investic do vylepšení B2B integrace s obchodními partnery pomocí zavedení EDI ve vaší společnosti?“

Výsledky ukázaly, že většina firem se chová reaktivně v tlaku svého okolí, místo aby sama hledala cesty k úsporám a vyšší kvalitě dodavatelsko – odběratelských vztahů. 64 % uvádí, že hlavním důvodem pro zavedení EDI byl požadavek zákazníka a 16 % uvádí tlak dodavatele nebo 12 % reagovalo na požadavek logistického partnera (LSP).

Zajímavé je, že 30 % zavedlo EDI na základě tlaku konkurence, která EDI zavedla před nimi a posunula tak rozhodnutí k zavedení. Pouze 17 % společností bylo motivováno normami a legislativními důvody pro zajištěním vyšší spolehlivosti mechanismu nad elektronickými daňovými doklady obchodních případů (auditní stopa).

48 % firem uvedlo, že mezi důvody zavedení EDI byla úvaha o návratnosti investice. V České republice a na Slovensku je poměr firem, pro které byl prvním impulzem právě požadavek na straně zákazníka, ještě vyšší. Snahu o úspory (ROI) uvádí jako primární důvod zavedení EDI jen menšina českých a slovenských firem.

Důvody pro zavedení EDI ve firmách

Zdroj: www.eeiplatform.com

Z těchto průzkumů je jasné, že ROI je při rozhodování o zavedení EDI ve firmě stále na druhé koleji. Velcí zákazníci nastaví EDI komunikaci jako mandatorní požadavek pro spolupráci a praktické benefity elektronické výměny dat jsou potom pro dodavatele druhotné, přestože konkrétně ROI by mělo být primárním impulzem. Jde přece o zřejmé zefektivnění na obou stranách vztahu obchodujících partnerů.

-chv-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?