• CZ
  • SK

AHOLD chce od dodavatelů do distribučních center avízo o dodání včetně SSCC kódů palet

 02. 12. 2012

Po úspěšném ukončení pilotního projektu zasílání elektronických dodacích listů (EDI zpráva DESADV) s identifikací palet přes SSCC kódy se společností Henkel, rozšiřuje obchodní řetězec AHOLD tuto komunikaci na všechny dodavatele distribučních center v lokalitách Klecany a Olomouc. Celkem se jedná o téměř 550 společností. Primárním cílem je dosáhnout co největšího zrychlení příjmu zboží v distribučních skladech a pro obě strany tak zefektivnit dodavatelsko-odběratelský řetězec. 

Identifikace palet s pomocí SSCC kódů

Společnost AHOLD vyzvala své dodavatele k označování logistických jednotek (nejčastěji palet) tzv. SSCC kódy. Ty jsou zasílány jako součást EDI zprávy DESADV. Při příjmu zboží AHOLD přebírá celou neporušenou paletu najednou a její obsah je načítán právě z elektronického dodacího listu (DESADV) podle SSCC kódu.

AHOLD tímto umožňuje svým dodavatelům významným způsobem urychlit vyskladnění zboží a také zlepšit jeho dosledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Dodavatelé tak budou schopni dosáhnout zrychlení závozů těchto distribučních center.

Co je SSCC kód a jak se používá

SSCC (Serial Shipping Container Code) představuje 18místné číslo pro identifikaci logistické jednotky. Je „zaneseno“ do čárového kódu typu GS1-128 (dříve EAN-128), ze kterého jej lze snímačem jednoduše načíst. Slouží k identifikaci konkrétní logistické jednotky při manipulaci a průchodu zboží dodavatelským řetězcem.

SSCC jednoznačně identifikuje emitenta logistické jednotky a zároveň jí přiřazuje jedinečné pořadové číslo bez ohledu na její obsah. Podle konkrétního obsahu logistické jednotky je SSCC běžně doplňován potřebnými informacemi, nejčastěji o identifikaci nejbližší nižší jednotky, např. kartonu, a jejího množství. Obvykle následují údaje o datu výroby, balení, minimální trvanlivosti či exspirace a číslo šarže.

Jak začít se zasíláním DESADV s SSCC kódy

Prvním krokem na straně dodavatele je zprovoznění zasílání EDI zprávy DESADV. Tato zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží a měla by být vždy zasílána odběrateli před fyzickou dodávkou zboží. Tím mu umožní včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží. Pokud to daný podnikový (ERP či skladový) systém umožňuje, je vhodné rovnou použít takový formát zprávy DESADV, která již SSCC kód obsahuje. 

Jakmile dodavatel umí zasílat zprávu DESADV, je potřeba ji začít doplňovat o již zmíněné SSCC kódy. Aby mohl tyto kódy zasílat, musí jimi označovat palety a zároveň vést jejich evidenci, nejlépe v systému, který umí pracovat s EDI formátem. Tím umožní export do již zmíněné zprávy DESADV, kterou následně jeho EDI poskytovatel konvertuje a zasílá do společnosti AHOLD k automatizovanému zpracování. 

  • Chcete zdarma zprovoznit zasílání zprávy DESADV do obchodního řetězce AHOLD?
  • Chcete nastavit zasílání DESADV zpráv s SSCC kódy z vašeho systému?
  • Chcete vyřešit doplňování SSCC kódů do DESADV zpráv? 

Obrátit se můžete na technickou podporu společnosti CCV Informační systémy na adrese podpora.orion@ccv.cz.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?