• CZ
  • SK

Digitální podnik: využijte dotační program a ušetřete za nákup firemních systémů

 25. 02. 2022

Je jedno, jak velká jste firma nebo v jaké oblasti podnikáte. Nový dotační program Digitální podnik z Národního plánu obnovy vám usnadní cestu k digitalizaci a automatizaci podnikání. Vrátit se vám může až 60 % nákladů. Přečtěte si, kdy Digitální podnik začíná a jaké výhody vám to může přinést.

Co díky programu Digitální podnik můžete získat:

1) Plány na digitalizaci své firmy můžete uskutečnit dříve

To platí zejména pro menší společnosti. Automatizace byla zatím v nedohlednu? Teď se do realizace nápadů můžete pustit klidně hned, protože se vám vrátí až 60 % nákladů na firemní systémy, které automatizaci napomáhají. Postup digitalizace tak nemusíte dělit na fáze, ale zavést v jednu chvíli jako celek.

2) Čím dříve technologii máte, tím dříve čerpáte výhody

Když se vám díky programu podaří zavést digitalizaci včas, začnete ihned pociťovat úspory nákladů ze zavedení systémů, a také další benefity jako snížení chybovosti a efektivnější procesy. Dřívější zavedení může přispět také k lepší konkurenceschopnosti.

Co musíte pro vstup do programu udělat:

Nezáleží na velikosti vaší firmy ani druhu podnikání, podmínkou je sídlo v České republice a dodržení tzv. principu novosti, což zjednodušeně znamená, že technologie, které pořizujete, představují pro vaši firmu významný posun v digitalizaci.

Podání žádosti funguje podobně jako u ostatních dotací v České republice – stačí si připravit projekt, díky kterému například usnadníte logistiku a procesy, odstraníte manuální práce nebo jinak zefektivníte procesy.

Projekt musí obsahovat nevýrobní digitální technologie nebo jejich kombinace, konkrétně například:

  • ICT/IT systémy (vč. ERP) – můžete zavádět nové nebo vyměnit stávající,
  • vnitropodnikové sítě a jejich rozšíření o nové moduly,
  • specializovaná koncová zařízení a periferie,
  • skladové vybavení ve spojení s WMS,
  • logistické systémy,
  • monitorovací systémy,
  • cloudové softwary, licence,
  • on-premise softwary,
  • opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti (audity).

Čím komplexnější projekt vytvoříte, tím větší máte naději na vyplacení peněz. V zásadě ale na projektovou dokumentaci nejsou kladeny tak přísné nároky, jaké možná znáte z jiných typů dotací. Žádosti bude schvalovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kolik peněz můžete získat zpět

Pokud máte firmu se sídlem v celé ČR mimo Prahu:

Podle velikosti podniku a regionu, ve kterém působí, a typu technologií se vám vrátí 20–60 % vynaložených nákladů. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1–30 milionů Kč. Investice by měla optimálně začínat na 1 milion korun. Peníze se vyplácí zpětně po nasazení všech systémů do vaší firmy a dokončení projektu.

Pokud máte firmu se sídlem v Praze:

V rámci programu můžete žádat také o dotaci na neinvestiční služby jako jsou cloudová úložiště, audity a školení. Rozsah této dotace je 0,5–6 milionů Kč. Vyplácí se 20–40 % z nákladů.

Kdy Digitální podnik začne

Očekávané spuštění dvouletého programu a přihlašování do něj je v dubnu 2022. Abyste zvýšili svoji šanci na úspěch, je ideální mít projekt připravený do konce března. V případě velkého počtu uchazečů by se totiž peníze mohly brzy vyčerpat.

Více informací o dotačním programu Digitální podnik najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

S konkrétními dotazy ohledně programu se obraťte na našeho konzultačního partnera:

Petr Baláž

petr.balas@econetof.cz

+420 604 109 132

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?