5 novinek na poli elektronizace, které přinesl rok 2017

 08. 01. 2018

Starý rok odešel. Jaké trendy a zajímavé inovace přinesl v oblasti elektronické výměny dat a elektronizace dokladů? Kdo si ráčil zachovat paměť po silvestrovské oslavě, může si pohledem do zpětného zrcátka zopakovat pět témat, které stojí za připomenutí podle výběru redakce EDIZone. 

Ceny v objednávkách ORDERS

Uvádění nákupních cen v elektronických objednávkách ORDERS směrem k retailovým dodavatelům se se začalo prosazovat i v tuzemsku. Tuto novinku v rámci elektronické výměny dokladů (EDI) zprovoznil na jaře s dodavateli přední český e-shop MALL.cz a další jej následovaly. Ceny v objednávkách pomůžou umožnit především pokročilejší automatizaci vzájemné kontroly dokladů v rámci prodejního řetězce a plynulejší tok zboží.

V minulosti nebyla položka ceny na objednávce součástí lokální verze oborového subsetu mezinárodního standardu EDIFACT. Trh si ji však vyžádal. Návrh a proces následné realizace byl řízen pracovní skupinovou EDI pod Česko-Slovenskou iniciativou ECR (více čtěte: Uvádění cen do elektronických objednávek EDI prorazilo na českém trhu).

ORDRSP a Zákon o významné tržní síle

Změny v zákoně č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití přinesly mimo jiné zjednodušeně povinnost potvrdit každou objednávku obchodního řetězce písemně dodavatelem. Potvrzení je možné poslat např. v listinné podobě, elektronicky podepsaným e-mailem nebo faxem. 

Společnost Penny Market (člen skupiny REWE), se rozhodla preferovat potvrzení prostřednictvím elektronické výměny dokladů (EDI), kterou má se svými klíčovými dodavateli zavedenu již mnoho let, a která je z hlediska provozních nákladů nejefektivnější. Pro splnění legislativních požadavků tedy zavádí novou EDI zprávu ORDRSP (orders response – odpověď na objednávku), kterou dodavatel reaguje na předchozí elektronickou objednávku (ORDERS). Jakým způsobem je možné ORDRSP používat, najdete v článku: Penny Market zavádí elektronické potvrzení objednávek.

Automatické zpracování PDF objednávek s využitím EDI

Čím více má společnost obchodních partnerů, se kterými si může doklady vyměňovat s využitím EDI komunikace, tím se přínosy elektronické výměny dat násobí. Ne všichni odběratelé však EDI využívají a doklady, které posílají, je tedy třeba stále zpracovávat ručně. Stále častěji se tak objevují hybridní způsoby komunikace, které se snaží tuto zbytečnou práci odbourat. 

Prvním takovým, který je přímo součástí EDI řešení je ORION PDF2EDI. Společnost Nestlé ho v loňském roce úspěšně otestovala na objednávkovém procesu s jedním z jejích největších zákazníků – Kauflandem. Objednávku, kterou Kaufland odesílá v PDF formátu e-mailem, mohou tedy dodavatelé zpracovávat automatizovaně s pomocí Orionu, který ji převede na EDI zprávu ORDERS. Celé řešení je zároveň nezávislé na EDI poskytovateli a může ho tedy využívat kterýkoli dodavatel s kterýmkoli odběratelem. Více jsme napsali v článku: Nestlé zpracovává PDF objednávky z Kauflandu automatizovaně s využitím EDI.

EDI využívají také elektrotechnické velkoobchody

Nějaká forma elektronické výměny dokladů EDI se dnes vyskytuje téměř všude, ale stále přibývají nové obory a segmenty českého a slovenského trhu. Na nejvíce penetrované obory rychloobrátkového zboží (FMCG) a automotive navázalo velmi rychle odvětví e-commerce. Tuto vlnu před dvěma roky odstartovaly velké internetové obchody (Alza, Mall, Datart), ke kterým se postupně přidávají další a další, například pro potravinářské e-shopy jako je Rohlík.cz je EDI samozřejmostí už při samotném vstupu na trh. 


V roce 2017 rozjelo EDI komunikaci hned několik klíčových hráčů na českém trhu elektroinstalačního materiálu. Zřejmě nejdále ve využití elektronických dokladů se za uplynulý rok dostala společnost Sonepar, která aktivně zapojuje své dodavatele, následují společnosti K & V Elektro a ELKOV elektro. Tito odběratelé již mají za sebou se svými dodavateli úspěšné testování, které ještě probíhá například v Elfetexu. Pro úspěšnou realizaci přínosů EDI pro všechny strany ale platí fakt, že díky zapojení hned čtyř velkých odběratelů má EDI pro dodavatele v tomto oboru mnohem větší smysl. 

Všechny EDI-ready obchodní řetězce, velkoobchody a e-shopy naleznete v přehledu na http://www.edizone.cz/elektronicka-vymena-dat/edi-ready-retezce/

Elektronickou příjemku posílají nově Globus a DATART

S pomocí elektronického avíza o příjmu (EDI zpráva RECADV) informuje odběratel dodavatele o skutečně přijatém zboží a jeho množství. Dodavateli to umožní přesnou fakturaci a možnost vyhnout se logistickým dobropisům a reklamacím. V roce 2017 ji začal nově posílat obchodní řetězec Globus a také síť obchodů s elektronikou DATART.

Při zohlednění informací z příjemky může dodavatel fakturovat vždy pouze množství, které odběratel skutečně přijal. Jakékoli nedostatky a nesoulad dodávek tak může řešit operativně ještě před vystavením faktury a vyhnout se díky tomu logistickým dobropisům. Využití sofistikovaných asistentů práci dodavatelům ještě více ušetří. Na tuzemském trhu využívají tuto zprávu již nějakou dobu společnosti Tesco, Ahold, nebo třeba Makro.

A co vás nejvíce v uplynulém roce zaujalo z hlediska rozvoje EDI? Napište své poznatky naše na sociální sítě (Twitter, Facebook).

-chv-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?