prices generic cialis
price of viagra
cialis trial offer
cheapest viagra online
street price of viagra
prices viagra
herbal viagra
viagra 100 mg pulmonary hypertension
best price generic cialis
us drugstore pharmacy viagra
purchase discount viagra
cheap viagra canada
best price for cialis generic

Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Poradna > Typy EDI zpráv

Typy EDI zpráv a jejich použití

Zprávy jsou seřazeny pod sebou v logické posloupnosti odpovídající obchodnímu procesu. 

ORDERS (Purchase Order) – Objednávka

Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.

ORDRSP (Order response) – Potvrzení objednávky

Zprávu zasílá dodavatel zákazníkovi jako odpověď na zprávu Objednávka (ORDERS). Významem zprávy ORDRSP je položkové potvrzení, co z objednávky dodavatel dodá, co nedodá, případně co změní.

DESADV (Despatch Advice) – Avízo o odeslání zboží

Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží. Obdoba dodacího listu.

IFTMAN (Arrival Notice) – Avízo příchodu zásilky

Zprávu zasílá přepravní firma příjemci zásilky s detaily o jejím dodání. Zprávu je také možno využít jako důkaz o dodání. Jedna zpráva vždy odpovídá jedné zásilce.

RECADV (Receiving Advice) – Potvrzení příjmu zboží

Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě také mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží.

INVOIC (Invoice) – Faktura

Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo statistické účely u zahraničních zásilek.

COMDIS (Commercial Dispute) – Obchodní námitka

Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu pokud se vyskytne v přijaté faktuře nějaká nesrovnalost (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, nedodané zboží apod.).
Odběratel touto zprávou oznamuje odmítnutí faktury s chybami nebo její případné přijetí s výhradami a požadavek na opravu chyb. 

RETANN (Announcement For Returns) – Oznámení o vrácení zboží

Zpráva je využívána, pokud chce organizace vrátit jiné organizaci dodané zboží z určitého specifikovaného důvodu (k opravě, z důvodu poškození apod.) nebo pokud byly zjištěny nesrovnalosti (omylem dodané zboží, zboží s prošlou záruční lhůtou) až po potvrzení příjmu zboží zprávou RECADV a odběratel požaduje výměnu zboží apod.

REMADV (Remittance Advice) – Avízo o platbě

Odběratel zboží informuje dodavatele o odeslání platby.

Zprávy využívané k výměně informací o firmách/produktech: 


PARTIN (Party Information) – Informace o organizaci

Tato zpráva by měla být první informací, kterou si obchodní partneři vymění při zahájení EDI komunikace. Poskytuje komunikujícím organizacím základní matriční data o partnerské organizaci, jako je GLN, adresa organizace, kontaktní osoby a další data administrativního, obchodního či finančního charakteru. Zpráva je také zasílána při změně výše uvedených údajů.

PRICAT (Price/Sales Catalogue) – Katalog zboží a cen

Zprávu zasílá dodavatel svým zákazníkům. Zpráva je využívána buď jako aktuální katalog či seznam všeho zboží nabízeného dodavatelem nebo jako oznámení o změnách v nabízeném sortimentu zboží. Katalog by měl obsahovat také další logistické, obchodní a cenové informace k jednotlivým uvedeným položkám.

PRODAT (Product data) – Informace o produktu

Zpráva slouží k oboustranné komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Obsahuje informace většinou technického charakteru týkající se produktu/ů.

Informační zprávy o změnách stavu produktů v čase


INVRPT (Inventory Report) – Přehled zásob

Zpráva umožňuje odběrateli a dodavateli vyměňovat si informace o současných a plánovaných nebo cílových skladových zásobách. Obvykle obsahuje informaci o počátečním stavu, současném stavu, pohybu zásob apod.

SLSRPT (Sales data report mesage) – Přehled prodejů

Zprávu zasílá odběratel svým dodavatelům. Může obsahovat údaje o prodejích dle prodejních míst s uvedením výrobků, prodaného množství, ceny a propagačních akcí, které lze využívat pro plánování výroby nebo ke statistickým/marketingovým účelům.

Notifikační zprávy


CONTRL (Syntax and Service Report) – Kontrolní zpráva

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli. Kontrolní zpráva syntakticky potvrzuje nebo zamítá přijatou zprávu nebo funkční skupiny zpráv.

AUTACK (Authorization acknowledgement) - Potvrzení o dešifrování a ověření elektronického podpisu.

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli a informuje v ní o přijetí zprávy do systému. Zpráva nabývá dvou stavů podle výsledku kontroly elektronického podpisu. Pokud se podpis nepodařilo ověřit a kontrola neproběhla v pořádku, pak zpráva není přijata do systému a je zasílána zpráva AUTACK s informací o chybě při podpisu. 

APERAK (Application error and acknowledgement message) – Potvrzení o převzetí zprávy aplikací

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při zpracování zpráv aplikací příjemce.


Použité zdroje:
GS1 ČR – Systém EAN●UCC

Související odkazy:

  • Využití EDI komunikace v obchodních řetězcích
  • Společná řeč EDI komunikace

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2015  Edizone.cz