cialis fed ex
buy viagra 100mg
viagra soft pills
prescription drugs cialis
cialis 20
cialis medikamente
canadian generic viagra pharmacy
comprar viagra generica
soft tabs cialis
cialis brand no prescription
buy generic viagra

Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Poradna > EDI Slovníček

Slovníček pojmů souvisejících s EDI

ANSI X.12 (American National Standards Institute) – EDI standard v USA, Kanadě a Austrálii.

ASP (Aplication Service Providing) – Poskytování aplikací zákazníkovi prostřednictvím internetu. Jde o novou formu outsourcingu, měnící původní výrobky na služby.

EAN (European Article Numbering) – Evropský systém pro číslování zboží.

EANCOM – Mezinárodní norma EDI spravovaná EAN International, která je v souladu s normou UN/EDIFACT a tvoří její podmnožinu.

EDI (Electronic Data Interchange) – Elektronická výměna dat. Bývá definována jako elektronická výměna obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy nebo subjekty.

EDI Konvertor – EDI konvertor je aplikace, která mění (konvertuje) data z jedné podoby do podoby druhé. Obvykle jde o převod z tzv. inhouse formátu používaného informačním systémem do společného EDI formátu a obráceně.

E-Commerce (Electronic Commerce) – Vedení obchodní komunikace a řízení prostřednictvím elektronických metod, jako jsou například EDI a systémy automatického sběru dat.

GIAI – Zkratka Globálního identifikátoru pro jednotlivou fyzickou jednotku v EAN●UCC.

GLN – Zkratka Globálního lokalizačního čísla EAN●UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13.

GS1 -  (Global Standard / Global System / Global Solution) – nástupnická organizace sdružení EAN (Evropa) a UCC (Amerika, Kanada, Austrálie). Pro nás Evropany jde jinými slovy o nový název organizace EAN se změněnou organizační strukturou.

GTIN – Zkratka Globálního čísla pro obchodní položky v EAN●UCC.

INHOUSE Formát – Nestandardní formát zpráv, se kterým umí pracovat podnikový informační systém. Při komunikaci s jinými subjekty je zpráva z tohoto formátu překládána EDI konvertorem do standardního či jiného požadovaného formátu.

ITF (Interleaved Two Of Five) – Proložené dvě z pěti. Jedná se o vyjádření čárového kódu EAN UCC 13 nebo EAN UCC 14, používá se pro označování obchodních jednotek zboží.

Jednotka balení /Package unit/ – Funkční spojení výrobku s obalem upravené a vybavené podle svého určení (např. jednotka spotřebitelského, obchodního a přepravního balení).

Logistická jednotka /Logistic unit/ – Položka jakéhokoliv složení vytvořená pro přepravu nebo skladování, kterou je nutno spravovat prostřednictvím dodavatelského řetězce.

Logistická varianta /Logistical variant/ – První číslice kódu EAN/UCC-14, která se mění k označení různých jednotek obchodního balení obsahující stejné jednotky spotřebitelského balení.

Obchodní balení /Trade – package/ – Jednotka balení obsahující určitý počet stejných jednotek spotřebitelského balení nebo skupinového balení, které usnadňuje prodej, evidenci a skladování v obchodní síti.

ODETTE /Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe/ – Organizace automobilového průmyslu. Utváří standardy pro EDI komunikaci (dříve samostatný standard Odette, nyní subset EDIFACT pro automotiv) v automotivu. Založena v roce 1884 v Londýně.

Paletová / logistická etiketa - slouží k identifikaci paletové/logistické jednotky (může být také např. přepravka, kontejner, atd.) v dodavatelsko-odběratelském řetězci a popisuje její obsah.

Přepravní balení /Transport package/ – Jednotka balení zajišťující přepravu, manipulaci a skladování jednotek spotřebitelského a obchodního balení nebo výrobků.

Skupinové balení /Grouped package/ – Určitý počet jednotek spotřebitelského balení společně zabalených tak, že tvoří větší jednotku balení.

SSCC (Serial shipping container code) – Sériový kód pro přepravní balení – Jedinečná identifikace logistických jednotek používajících standardní 18 číslicovou číselnou strukturu.

Standardní zpráva – Předem definovaný typ zprávy, kde každá položka má své místo.

Strukturovaná data – Data, která jsou definována syntaktickými pravidly (např. definice oddělovačů, délky položek).

UCC (Uniform Code Council) – Organizace v USA, která spravuje a řídí systém EAN●UCC v USA a v Kanadě.

UPC (Universal Product Code) – Standardní označení zboží v USA a Kanadě, kterému v Evropě odpovídá EAN kód.

UN/EDIFACT (United National/Electronic Data Interchange for Administration Commers and Transport) – pravidla OSN pro elektronickou výměnu dat ve správě, obchodě a dopravě.

VAN (Value Added Network) – Síť s přidanou hodnotou, tedy síť, která kromě obvyklého účelu – přenosu dat, nabízí další služby.

VDA (Verband der Automobilindustrie) – Sdružení automobilového průmyslu. Současně také jeden ze standardů EDI v automotivu (vedle EDIFACT – Odette).

XML (Extensible Markup Language) – Značkovací jazyk. Patří do stejné skupiny jako HTML, je však zaměřen na popis struktury a obsahu dokumentu.

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2015  Edizone.cz