RED online pomáhá developerům s řízením podniku ve stavebnictví

 20. 03. 2017

Každý podnik ke svému řízení vyžaduje ekonomický systém, který bude zaštiťovat jednotlivé firemní procesy. V odvětví stavebnictví se po období hospodářské recese očekává další oživení poptávky po stavebních projektech. Právě efektivnější řízení podniku pomůže firmám po dlouhém „dietním období“ k očekávanému růstu, pokud budou dostatečně připraveni. Jak tomu pomůže podnikový informační systém?

Stavební firmy svou konkurenceschopnost mohou posílit, pokud zvolí oborově orientovaný podnikový systém. Zcela odlišné klíčové procesy má totiž výrobce stavebních materiálů než třeba stavebninový řetězec orientovaný na maloobchod. Developeři mohou vsadit na řešení RED online pro developery sestávající z několika modulů, které je profilováno na tento segment firem ve stavebnictví. Řešení na platformě technologií Microsoft Dynamics usnadňují celkový provoz a rozhodování o budoucím vývoji. Podnikový systém na míru developerským firmám dodává společnost Essence

Prodeje a příjmy

Plán prodeje a příjmů představuje důležitý faktor, jehož podobu by si měl podnik sestavit. S pomocí RED online ubydou starosti zejména řídícím pracovníkům. Celý proces začíná u obchodního oddělení, které definuje základní cíle projektu. Následně systém sám vygeneruje předpokládanou výši prodeje a příjmů. Pracuje přitom jak se skutečnými daty, tak s těmi odhadnutými na základě výchozích podmínek u prozatím volných smluv. 

Výstupem jsou tak příjmy, které se následně použijí i do výkazu cash flow podniku. Příjmy se přitom samy aktualizují podle jejich následné skutečné výše.

Výše cash flow

Tok peněz symbolizuje velice důležitý výkaz podniku. Jeho úkolem je přehledné vyobrazení příjmů a výdajů za daný časový úsek. RED online při jeho tvorbě vychází z příjmů a výdajů uvedených v rozpočtu projektu. Systém následně předpokládané příjmy i výdaje aktualizuje s ohledem na jejich skutečnou výši.

Manažerské rozhodování

Dalším důležitým modulem tohoto systému je i ten, který má na starosti sestavení manažerských reportů. Ty mohou následně využívat jak jednatelé či manažeři společnosti, tak i lidé z vnějšího okolí – například banky nebo investoři. Systém přitom jejich sestavení zvládne sám, vám zůstává na výběr jen datum, ke kterému se má vázat. Sahat přitom můžete i do minulosti.

-red-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?