Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Elektronická výměna dat (EDI) > Co je EDI? > Stručný úvod do světa EDI

Stručný úvod do světa EDI

EDI zajišťuje výměnu obchodních dokladů – jako jsou objednávky, faktury, dodací listy – přímo mezi informačními systémy obchodních partnerů.
Nejlépe si práci EDI přiblížíme na praktickém příkladě:

Objednání zboží tradičním způsobem – bez využití EDI

 1. Odběratel pořídí objednávku ve svém informačním systému (např. Navision, SAP).
 2. Odběratel objednávku ze systému vytiskne a odešle faxem, v lepším případě emailem.
 3. Dodavatel přijme objednávku faxem nebo emailem (v tom případě si ji obvykle vytiskne).
 4. Dodavatel si objednávku z papírové podoby přepíše do svého informačního systému (např. Money, K2, Navision)
 5. Dále probíhá zpracování objednávky, vyskladnění, dodávka zboží, fakturace atd.

Vypadá u Vás objednávání podobně? Podívejme se, jak se celý proces může změnit za použití EDI:

Objednání zboží s použitím EDI

 1. Odběratel pořídí objednávku ve svém informačním systému (např. Navision, SAP). Pořízená objednávka odchází přes EDI v elektronické podobě dodavateli.
 2. Dodavatel přijme EDI objednávku do svého systému (např. Money, K2, Navision).Objednávka dorazí elektronicky a přijetí vypadá tak, že objednávka automaticky "vznikne" v informačním systému.
 3. Dále probíhá zpracování objednávky, vyskladnění, dodávka zboží, fakturace atd. Výměna všech dalších dokladů (dodací list, příjemka, faktura) může probíhat také přes EDI.

Hlavní výhody EDI

Z uvedeného příkladu jsou patrné i hlavní výhody EDI:

 • je rychlejší, šetří čas (snižuje prodlevy v předání dokumentů, odpadá přepisování zprávy do systému příjemce)
 • je spolehlivější, zvyšuje kvalitu – odpadají chyby při přepisování dokladů (fax může být nečitelný, překlepy obsluhy)
 • je levnější, šetří peníze  – úspora pracovní síly i nákladů (poplatky za telefon, faxový papír, poštovné atd.)

Další zajímavosti o EDI

 • EDI je technologie "stará" již několik desítek let. První projekty EDI vznikaly v 60. letech v oblasti automobilového průmyslu .
 • EDI komunikaci upřesňují a definují nadnárodní standardy, nejde tedy o žádnou novinku s krátkou životností, ale léty ověřenou technologii, kterou lze používat s obchodními partnery z celého světa.
 • Díky internetu a moderním technologiím dnes existují EDI řešení, dostupné prakticky každému.
 • Většina významných obchodních řetězců v ČR i na Slovensku již EDI komunikaci podporuje.
 • EDI lze používat prakticky v libovolném oboru a odvětví.

Pokud Vás úvodní informace o EDI zaujaly, čtěte dále, co je EDI, proč EDI používat nebo jak EDI zavést.

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2016  Edizone.cz