viagra tablets price
cialis pills facts
viagra soft pills
who uses viagra
generic viagra versus tadalafil
woman and cialis
cialis approved
viagra cheapest
cialis us drug stores
walmart pharmacy and cialis
cialis arterial fibrillation

Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Elektronická výměna dat (EDI) > Co je EDI? > Stručný úvod do světa EDI

Stručný úvod do světa EDI

EDI zajišťuje výměnu obchodních dokladů – jako jsou objednávky, faktury, dodací listy – přímo mezi informačními systémy obchodních partnerů.
Nejlépe si práci EDI přiblížíme na praktickém příkladě:

Objednání zboží tradičním způsobem – bez využití EDI

 1. Odběratel pořídí objednávku ve svém informačním systému (např. Navision, SAP).
 2. Odběratel objednávku ze systému vytiskne a odešle faxem, v lepším případě emailem.
 3. Dodavatel přijme objednávku faxem nebo emailem (v tom případě si ji obvykle vytiskne).
 4. Dodavatel si objednávku z papírové podoby přepíše do svého informačního systému (např. Money, K2, Navision)
 5. Dále probíhá zpracování objednávky, vyskladnění, dodávka zboží, fakturace atd.

Vypadá u Vás objednávání podobně? Podívejme se, jak se celý proces může změnit za použití EDI:

Objednání zboží s použitím EDI

 1. Odběratel pořídí objednávku ve svém informačním systému (např. Navision, SAP). Pořízená objednávka odchází přes EDI v elektronické podobě dodavateli.
 2. Dodavatel přijme EDI objednávku do svého systému (např. Money, K2, Navision).Objednávka dorazí elektronicky a přijetí vypadá tak, že objednávka automaticky "vznikne" v informačním systému.
 3. Dále probíhá zpracování objednávky, vyskladnění, dodávka zboží, fakturace atd. Výměna všech dalších dokladů (dodací list, příjemka, faktura) může probíhat také přes EDI.

Hlavní výhody EDI

Z uvedeného příkladu jsou patrné i hlavní výhody EDI:

 • je rychlejší, šetří čas (snižuje prodlevy v předání dokumentů, odpadá přepisování zprávy do systému příjemce)
 • je spolehlivější, zvyšuje kvalitu – odpadají chyby při přepisování dokladů (fax může být nečitelný, překlepy obsluhy)
 • je levnější, šetří peníze  – úspora pracovní síly i nákladů (poplatky za telefon, faxový papír, poštovné atd.)

Další zajímavosti o EDI

 • EDI je technologie "stará" již několik desítek let. První projekty EDI vznikaly v 60. letech v oblasti automobilového průmyslu .
 • EDI komunikaci upřesňují a definují nadnárodní standardy, nejde tedy o žádnou novinku s krátkou životností, ale léty ověřenou technologii, kterou lze používat s obchodními partnery z celého světa.
 • Díky internetu a moderním technologiím dnes existují EDI řešení, dostupné prakticky každému.
 • Většina významných obchodních řetězců v ČR i na Slovensku již EDI komunikaci podporuje.
 • EDI lze používat prakticky v libovolném oboru a odvětví.

Pokud Vás úvodní informace o EDI zaujaly, čtěte dále, co je EDI, proč EDI používat nebo jak EDI zavést.

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2015  Edizone.cz