lowest prices viagra
cialis drugstore
viagra purchase canada
cheapest cialis uk
overnight viagra
cheap viagra 100
best price cialis canada
the cheapest cialis online
viagra sildenafil canada
pills similar to viagra

Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Elektronická výměna dat (EDI) > Co je EDI? > Bezpečnost dat

Bezpečnost dat v rámci EDI

Otázky zabezpečení dat přenášených cestou EDI jsou řešeny jednak softwarově přímo v systémech EDI, dále použitím kryptografických metod (šifrování, klíče, digitální podpis) pro komunikaci mezi jednotlivými systémy a v neposlední řadě implementací digitálního podpisu a šifrování přímo do zpráv EDIFACT.

Elektronický podpis

Elektronický podpis slouží zejména pro:

  • ověření identity podepisujícího
  • ověření integrity zprávy (že zpráva nebyla změněna).

Elektronický podpis slouží k ověření totožnosti odesílatele dokumentu. Je to informace, zašifrovaná soukromým klíčem, která se připojuje k elektronickým datům, aby identifikovala odesílatele příjemci, a která rovněž zajišťuje integritu dat. Podpis se vždy vztahuje na data, ke kterým byl připojen.

Elektronický podpis je vytvořen pomocí:

  • kryptografické transformace z elektronické zprávy nebo datového souboru
  • soukromého klíče podepisujícího subjektu

Elektronický podpis má tyto vlastnosti:

  • Identifikuje původce podpisu – příjemce bezpečně ví, kdo je autorem či odesílatelem zprávy
  • Zaručuje integritu zprávy – příjemce má jistotu, že zpráva nebyla změněna v průběhu transportu, což ruční podpis může zajistit jen stěží
  • Zaručuje nepopiratelnost – odesílatel nemůže popřít, že danou zprávu s daným obsahem opravdu odeslal
  • Prostředky k podepisování může mít daná osoba pod svou výhradní kontrolou, tzn., že podpis nelze napodobit

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2015  Edizone.cz