Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Elektronická výměna dat (EDI) > Co je EDI?

Co je EDI?

Snad ve všech příručkách a materiálech o EDI najdete následující definici (nechcete-li začínat definicí, přečtěte si úvodní článek o EDI):

EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou.

Tuto strohou formulaci si můžeme přiblížit jednoduchým příkladem:

Objednávka pořízená v informačním systému odběratele se automaticky přenese až do informačního systému dodavatele.

Příklad s objednávkou přesně vystihuje hlavní myšlenku EDI. Objednatel ve svém informačním systému pořídil objednávku. Doklad existuje v elektronické podobě. Proč neumožnit dodavateli práci přímo s tímto elektronickým dokladem?
Pokud objednávku ze svého systému vytisknete, odešlete v obálce, odfaxujete nebo v čitelné podobě pošlete emailem, nemá druhá strana jinou možnost, než ji do svého systému opět ručně přepsat. V případě předání elektronického dokladu je však možné příjem objednávky automatizovat.

Elektronická výměna dokladů je nejen rychlejší, ale také mnohem levnější.

Cílem EDI je tedy postupně nahradit papírové dokumenty elektronickými, snížit tak náklady spojené s jejich výměnou a současně zvýšit efektivitu a kvalitu prováděných procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. Pomocí EDI mohou být propojeny různé informační systémy vně i uvnitř společnosti.

Chcete vědět více o EDI komunikaci? Přečtěte si jaké standardy se při EDI komunikaci využívají, jaké typy EDI zpráv existují a jak je to s bezpečností dat v rámci EDI komunikace.

Související odkazy:

Doporučujeme

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2016  Edizone.cz