viagra without a prescription ontario
low cost cialis
canada pharmacy viagra
canadian pharmacy viagra rechtlichen
discount sildenafil generic viagra
cialis dosage 20mg
get cialis online
cialis brand canada
cheap generic viagra
viagra no prescription mastercard
sales cialis
price cialis
generic viagra scam
viagra rx pharmacy

Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Elektronická fakturace > E-Fakturace B2B

E-Fakturace B2B

Každý podnikatelský subjekt si pokládá otázky, jakým způsobem dále zefektivnit vnitropodnikové procesy a dosáhnout maximální úspory nákladů. Znovu se otevírají a prověřují i ty firemní procesy, které zdánlivě dobře fungují, a to včetně způsobu výměny obchodních dokladů s partnery. Ty se v řadě společností, zvláště těch menších, zasílají doposud klasickou papírovou formou, což může představovat zajímavou příležitost ke zlepšení.

Cesta k elektronické fakturaci

Běžný „papírový“ fakturační proces na straně výstavce spočívá zhruba v pěti úkonech, které můžeme nazvat pořízení faktury, tisk faktury, obálkování, odeslání poštou a archivace. Tento mechanismus na první pohled relativně dobře funguje, nicméně pokud si rozebereme jednotlivé kroky, zjistíme, že se zde skrývá řada kritických míst. Tím prvním a zřejmě nejdůležitějším je cena. Při zasílání faktury doporučeně představují průměrné náklady na papír, obálku, tisk, čas pracovníka a poštovné částku v rozmezí 20 – 30,- Kč. To může při vyšším množstvím vystavovaných faktur znamenat značnou sumu. Další úskalí pak může představovat čas potřebný na doručení a prodlení při platbě, což opět negativně ovlivňuje cash-flow. Následují problémy spojené s chybovostí při vystavení, odesíláním a samozřejmě i ztrátou dokladu. Zde trpí vztahy mezi partnery. Samostatnou kapitolou jsou i obtíže spojené s bezpečnou archivací, ať již technické či metodické, tedy možné neplnění legislativních požadavků.

Oproti tomu elektronický fakturační proces je v dnešní době schopen všech pět zmiňovaných kroků zjednodušit do jednoho jediného. A tím je samotné vystavení faktury systémem. Vše ostatní probíhá zcela automaticky a bezchybně, aniž by o to musel výstavce starat a to včetně zabezpečené důvěryhodné archivace. V tom nejjednodušším případě získává odběratel fakturu ve formě PDF emailem, ale zde nehovoříme o elektronické faktuře. Běžně však data míří rovnou do jeho podnikového či účetního systému, kde jsou opět strojově zpracována se všemi spjatými výhodami.

Starosti spojené s tiskem, odesíláním, chybovostí či časem zaměstnance tak zcela odpadají. Navíc je možné získat další benefity, jako třeba zabezpečené vystavení faktur na webu a další. Ovšem tím nejzajímavějším je cena za transakci, tedy operaci, při které dojde k odebrání dat z vašeho systému a jejich garantované doručení do systému protistrany, která se běžně pohybuje v řádech korun a to včetně důvěryhodného uložení u poskytovatele. Výhody jsou tak zcela zřejmé.

Doporučujeme:

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2015  Edizone.cz