Co přinesla nová verze GS1 standardu EDI?

 25. 07. 2017

Počátkem března 2017 vydala organizace GS1 novou verzi standardu GS1 XML pro EDI: GS1 EDI v 3.3. Verze 3.3 zohledňuje téměř sto požadavků uživatelské komunity na inovace. Největší dopad na uživatele bude mít zavedení volitelnosti všech identifikačních klíčů GS1.

Doposud byly tyto identifikačních klíče ve standardu GS1 XML povinné. Použití identifikačních klíčů GS1 je stále považováno za hlavní výhodu pro uživatele Systému GS1, jelikož pomáhá eliminovat chyby a zabraňuje opakovanému odesílání informací. Ovšem povinnost jejich použití způsobovala mnoho problémů těm uživatelům, kteří z různých důvodů klíče používat nemohli.

Pro pomoc uživatelům s rozhodováním, zda, kdy a jak použít identifikační klíče GS1, připravila organizace GS1 uživatelskou příručku „Používání identifikačních klíčů GS1 ve zprávách GS1 EDI“, která bude brzy zveřejněna.

Větší důraz na B2C

V oblasti elektronického sdílení dat v režimu B2C patří mezi nejvýznamnější změny tyto:

  • Koncové údaje o zákazníkovi v transakčních zprávách (jako např. Order, Despatch Advice, Invoice): identifikace koncového zákazníka, určení způsobu doručení (vyzvednutí zákazníkem nebo dodávka do domu)
  • Zadání objednávky – určení způsobu zadání objednávky: point-of-sale (obchod), online, mobilní, aplikační konzole, call centrum atd.
  • Určení místa vyzvednutí v objednávce (např. informace pro vyzvednutí zboží koncovým zákazníkem)
  • Některá klíčová data obsažená v transakčních zprávách – také pro podporu scénářů B2C
  • Použití GS1 XML v systému ERP – podpora komplexních objednávkových scénářů, ve kterých jsou zadány vícenásobně propojené objednávky a podpora rozdělených dodávek
  • Fakturace měřených služeb – platby za dodávku elektřiny, vody atd.
  • Manipulace s hotovostí – zacházení s nevhodnými nebo padělanými bankovkami uloženými v bankomatech pro výběr nebo uložení hotovosti
  • Propojení mezi GS1 EANCOM® a GS1 XML – doplněk požadovaný uživateli EDI ze strany GS1 Germany, kteří měli zájem o podobnou funkčnost obou standardů, aby bylo možné oba bezproblémově používat. Většinou souvisí s maloobchodním prodejem, potravinovým i nepotravinovým, jako např. knihy, regulované produkty (alkohol, cigarety) a nápoje se zálohou na lahev, s odkazy na jiné dokumenty EDI v objednávce (Order), zprávě o zaslání (Despatch Advice) a faktuře (Invoice), což umož-ňuje použití kompletní sady EDI zpráv podporujících celý obchodní proces.

Zdroj: GS1 Czech Republic 

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?