24. ročník sympozia EDI

Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích.

Pořadatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

PROGRAM

08:00 Registrace účastníků – káva a drobné občerstvení

09:00 Zahájení

 • Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka, Hospodářská komora České republiky
 • Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, NAKIT
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR
 • Jiří Svoboda, Ministerstvo financí ČR
 • Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO a předsedající Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci, Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Mario Apostolov, expert EHK OSN – Trade facilitation v EHK OSN a souvislosti s WTO Trade Facilitation Agreement (v angličtině)

09:45 Komplexní elektronické zpracování obchodní transakce – od poptávky/nabídky po fakturaci

 • Zdeněk Zajíček, ICT Unie
 • Supply Chain Financing
 • Fintech budoucnost digitalizace v účetnictví – Digitální propojení účetních dokladů a financování cash-flow – Adam Šoukal, Founder a CEO, Platební instituce Roger, Petr Ondrášek, CMO, CCV Informační systémy
 • Diskusní panel (CCV, Editel, ČS)
 • Hana Strahlová, GS 1 ČR
 • ediFactoring – Factoring ČS, EDITEL 
 • EDI v TCPA, TELEDIN

10:45 Přestávka – občerstvení

11:00 Dokumenty Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci

 • priority a doporučení
 • stav EU a dopady do ČR
 • Barbora Gaveau, advokátka, Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci
 • Alexander Šafařík-Pštrosz, Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

11:30 Projekt MF ČR na implementaci e-fakturace ve veřejných zakázkách

 • Jiří Svoboda, Koordinace rozvoje ICT resortu MF, Ministerstvo financí ČR

11:45 Praktické zkušenosti s auditní stopou

 • Ludmila Tesařová, Generální finanční ředitelství MF ČR

12:15 Elektronická fakturace u veřejnoprávních původců a dopady nařízení GDPR na elektronickou fakturaci

 • Robert Piffl, poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

12:45 GDPR z pohledu HK ČR

 • Lucie Plachá, HK ČR

13:15 Přestávka – oběd

14:15 Řešení sporů v digitálním světě

 • Martin Maisner, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

14:45 Single Windows

Pavel Kramařík, Generální ředitelství cel MF ČR

15:00 Česká agentura pro standardizaci (ČAS) – novinky v systému tvorby, vydávání a distribuce technických norem

 • Zdeňka Slaná, Česká agentura pro standardizaci

15:15 Závěr sympozia – neformální diskuse, číše vína

16:30 Ukončení

www.komora.cz/fitpro.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?