23. sympozium EDI (FACT a eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci a ochranu osobních dat.

Český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky společně s Českou společností pro systémovou integraci, ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze již 23. ročník sympozia EDI (FACT a EB). 

Hlavní témata 23. sympozia:

 • problematika e-fakturace (priority, doporučení, stav v EU a dopady do ČR),
 • projekt MF ČR na e-fakturaci,
 • eIDAS (praktické dopady implementace),
 • aktuality z EDI v obchodu,
 • praktické zkušenosti s auditní stopou,
 • velký třesk v ochraně osobních dat dle GDPR, Nařízení (EU) 2016/679,
 • kybernetická bezpečnost, 
 • spory o elektronické podpisy a e-data,
 • elektronická evidence tržeb.

KDY: 25. května 2017 od 9:00 hod. (registrace účastníků od 8:00 hod.)

KDE: Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, Praha 8, (GPS 50°5'54.470"N, 14°28'5.952"E)

Program: 

08:00 Registrace účastníků – káva a drobné občerstvení

09:00 Zahájení

 • Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka, Hospodářská komora České republiky
 • Marie Moravcová, tajemnice, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
 • Vladimír Bártl, ředitel sekce podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR
 • David Bauer, ředitel, odbor regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí ČR
 • Josef Basl, prezident, Česká společnost pro systémovou integraci, Vysoká škola ekonomická
 • Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO a předsedající Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci, Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Mario Apostolov, expert EHK OSN 

09:30 Velký třesk v ochraně osobních dat dle GDPR, Nařízení (EU)  2016/679 

 • Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Petr Habarta, Ministerstvo vnitra ČR
 • Markéta Schormová, odbor legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora České republiky
 • Michal Merta, Jobman

10:50 Přestávka – občerstvení

11:20 Problematika e-fakturace

 • priority a doporučení
 • stav EU a dopady do ČR
 • dokumenty Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci 

Barbora Gaveau, advokátka, Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

11:40 Projekt MF ČR na e-fakturaci

 • Jiří Svoboda, Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, Ministerstvo financí ČR

11:55 Informace o plánované změně právních předpisů v gesci MV v souvislosti s nařízením EU/2014/910 - praktické dopady implementace eIDAS

 • Robert Piffl, poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

12:25 Praktické zkušenosti s auditní stopou

 • Miroslav Veselý, oddělení rizikových analýz, Generální finanční ředitelství

12:45 Aktuality z EDI v ochodu 

 • Hana Strahlová, GS1 Czech republic 

13:00 Přestávka – oběd

14:00 Nákup 4.0: Zavedení bez rizika a v týdnech je Chiméra či realita?

 • František Bumba, Promitea

14:15 Aplikace e-fakturace v ŠKODA AUTO

 • Luděk Koliáš, ŠKODA AUTO

14:30 Kybernetická bezpečnost

 • Radek Živný, CETIN

15:00 Spory o elektronické podpisy a e-data

 • Petr Hostaš, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

15:30 Elektronická evidence tržeb a role HK ČR

 • Jiří Fridrich, ředitel, Sekce informatiky, Generální finanční ředitelství
 • Martin Šabo, vedoucí, oddělení Elektronická evidence tržeb a regulace daňového poradenství, Ministerstvo financí ČR
 • Jakub Rainisch, poradce prezidenta, Hospodářská komora České republiky

16:30 Závěr sympozia – neformální diskuse, číše vína

17:30 Ukončení 

Více informací na webu Hospodářské komory.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?